Samhällsplanering

Tillsyn – handlar bara om att jaga svartbyggen?

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är ingen annan myndighet än byggnadsnämnden som har det ansvaret.

 

Det är lätt att få intrycket att byggnadsnämndens tillsyn endast handlar om att jaga så kallade svartbyggare. Tillsynsansvaret omfattar  betydligt mer och är till nytta för många under lång tid. Byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar exempelvis även de tekniska egenskapskraven och gäller både i byggskedet och i bruksskedet.

 

Byggnadsnämndens tillsyn bidrar i bästa fall till att de hus som byggs och brukas blir säkra, funktionella och friska. Det leder i sin tur till färre olyckor och sjukdomsfall på grund av exempelvis husras och sjuka hus.

 

Boverket har under året haft ett regeringsuppdrag om att skriva vägledning om tillsyn. Vägledningen hittar du på PBL kunskapsbanken.

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *