Tillgänglighet

Nya tider väntar sällan länge

Med årsskiftet och det nya året 2015 är jag inte längre samordnare av funktionshinderfrågor på Boverket.

Nya tider väntar både Boverket och mig när min visstidsanställning nu upphör. Efter 17 månader på Boverket kan jag konstatera att det varit intensivt lärorika månader för mig. I möten och korridorer beskriver jag ofta Boverket som ett stort lexikon, expertmyndighet som det ju är. Vilken ynnest det är att befinna sig på en arbetsplats med så kunniga, meriterade och skickliga kamrater! Med detta vill jag rikta ett varmt och hjärtligt tack till dessa underbara medmänniskor.

 

Tack till er som följt Tillgänglighetsbloggen! Den fortsätter förhoppningsvis utvecklas i framtiden, men det kommer då inte vara jag som driver den. Det har varit kul att ”växla skrivar-hatt” och få skriva okonstlat, rakt och direkt om de här frågorna och om vårt arbete.

 

Jag vill även rikta ett särskilt tack till samrådets deltagare från SKL och länsstyrelserna och framför allt ni skickliga, kunniga och insiktsfulla representanter från funktionshinderrörelsen. De samtal som förts under samrådsmötena har fördjupat Boverkets arbete och tillfört stort värde i det vi gör. Det är inte bara önskvärt enligt FN-konventionen utan även nödvändigt med en konkret koppling mellan det arbete Boverket utför (ofta ur ett helikopterperspektiv på tillvaron) och den vardag som Sveriges invånare lever i. Användarperspektiv är ett viktigt begrepp, det sätter kött på benen. Det ger även trygghet i att Boverkets avvägningar och beslut är kopplade till och har som yttersta syfte att förbättra vardagen för Människan.

 

Med detta sagt vill jag även påminna om något centralt, något jag upplever som en grundläggande insikt när man arbetar med funktionshinderfrågor:

Det handlar inte om att bygga hus – det handlar om att bygga samhällen!

 

Liksom miljöfrågorna är funktionshinderfrågorna inget som någonsin ”blir avklarat” så att man sedan kan fokusera på annat. Liksom miljön är Tillgänglighet något vi måste värna i vårt dagliga arbete. Det är en process. Samhället blir aldrig ”färdigt” eftersom vi ständigt är i full färd med att skapa och återskapa det både fysiskt och socialt. Föreställ dig att du genomför ett miljö-projekt, avslutar det och drar slutsatsen att du nu ”är klar med miljö-frågorna”… Nä, så fungerar förstås inte funktionshinderfrågor heller.

 

På Boverket har jag tagit fasta på det en som en klok person en gång sa, att vi bygger inte hus – vi bygger samhällen! För det är i linje med det gamla talesättet att det tar en hel by för att uppfostra ett barn. Vi sitter alla i samma samhälls-båt och därför är det viktigt att vi hela tiden utvecklar våra sätt att arbeta. Så det blir bättre redan idag jämfört med igår. Jag har även burit med mig de kloka orden från Handisams dåvarande generaldirektör Carl Älfvåg;

”Det som är nödvändigt för ett fåtal,

underlättar för många

och är bra för alla.”

 

Design för Alla är ett viktigt verktyg inför framtiden som hjälper oss att göra rätt från början. Design för Alla är lätt att översätta till samhällets olika sektorer, branscher och verksamhetsområden. Ska jag avsluta mitt engagemang i Tillgänglighetsbloggen med en uppmaning så väljer jag detta: Ta vara på den kraft som finns i Design för Alla.

 

Tack för mig! Nu väntar framtiden.

God fortsättning!

 

Ha det gott!

 

/ Andreas

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *