AKTUELLT

Delrapport 1 för regeringsuppdrag plattform för hållbar stadsutveckling

I regeringsuppdraget om att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling är detta en särskilt viktig fredag. I regeringsuppdraget ska Boverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket ta ett gemensamt ansvar för att ta fram och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling, Boverket är samordnare. Tillväxtverket har …Läs mer »
Pengar till digitalisering i budgetpropositionen

E-FÖRVALTNING

Pengar till digitalisering i budgetpropositionen

Det är viktigt att modernisera och effektivisera den offentliga sektorn för att ge bättre service åt medborgarna. Regering och riksdag vill inte längre se att enskilda myndigheter ser sig som separata enheter skilda från andra. I stället vill man se …Läs mer »
31 kommuner beviljas stöd!

TILLGÄNGLIGHET

31 kommuner beviljas stöd!

Idag har vi fattat beslut om att bevilja 31 kommuner stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Grattis till er! Och grattis till er som för närvarande bor i eller kommer flytta till ett flerbostadshus där tillgängligheten kommer inventeras. För …Läs mer »
Nytt år och nya möjligheter!

TILLGÄNGLIGHET

Nytt år och nya möjligheter!

Just nu är det bråda dagar hos oss på Boverket eftersom vi snart ska fatta beslut om vilka kommuner som kommer få stöd till att inventera tillgängligheten i sina flerbostadshus under 2015. Och det är verkligen positivt! Vi har fått …Läs mer »