Tillgänglighet

31 kommuner beviljas stöd!

Idag har vi fattat beslut om att bevilja 31 kommuner stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Grattis till er! Och grattis till er som för närvarande bor i eller kommer flytta till ett flerbostadshus där tillgängligheten kommer inventeras.

För att ta del av vilka kommuner som har beviljats stöd, se mer på boverket.se

http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/kommuner/stod-for-inventering-av-tillganglighet/beviljade-stod/

När det gäller stödet för att inventera tillgängligheten har vi märkt och sett vissa saker som varit genomgående för ansökningarna under 2014 och 2015:

För det första kan vi konstatera att det har varit ett högt söktryck till stödet även denna omgång och att vi kommer vara tvungna att meddela ett antal kommuner runt om i landet att pengarna tyvärr inte räckte till. Däremot hoppas vi att den ansökan och de beskrivningar som skickats in till Boverket inte glöms bort av kommunen utan kan komma till användning trots att stöd uteblev.

För det andra kan vi konstatera att inkomna ansökningar under både 2014 och 2015 är ambitiösa. De innehåller tydliga mål och syften om vad inventeringen och kunskapsinsamlingen ska bidra till inom kommunen och bostadsförsörjningen.

För det tredje kan vi konstatera att inventeringar av tillgängligheten kommer att genomföras över hela landet, från norr till söder och från öst till väst. Det är även både stora och små kommuner som har sökt och beviljats stöd. Den geografiska spridningen och blandningen mellan storleken på kommuner är glädjande och visar på behovet av att samla in kunskap om tillgängligheten i bostadsbeståndet oavsett läge och storlek.

Till sist vill vi gärna berätta om några pågående inventeringar, du kan ta del av tre kommuners berättelser om sina inventeringar på boverket.se

http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet–bostadsutformning/inventering-av-bostadsbestandet/tre-kommuner-om-sina-inventeringar/

 

Nu återstår bara för oss att önska alla kommuner lycka till och så ser vi fram emot återrapporteringen senare i år!

/Hanna

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *