E-förvaltning

Pengar till digitalisering i budgetpropositionen

Det är viktigt att modernisera och effektivisera den offentliga sektorn för att ge bättre service åt medborgarna. Regering och riksdag vill inte längre se att enskilda myndigheter ser sig som separata enheter skilda från andra. I stället vill man se en ökad samordning och utveckling av informationsutbytet mellan myndigheter.

Riksdagen beslutade innan jul att 83 miljoner kr ska satsas för att främja digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och investeringar i innovativa samt samverkande digitala lösningar. Satsningen ska gå till fem områden:

  1. Bättre service till medborgare och företag till en lägre kostnad
  2. Tydligare styrning vid införande av förvaltningsgemensamma lösningar
  3. Långsiktigt förvaltningsansvar för gemensamma digitala lösningar
  4. Förstärkt uppföljning av myndigheternas it-användning
  5. Förstärkt förmåga att styra, leda och samordna en digitalt samverkande statsförvaltning

Med hjälp av satsningen ska vi statliga myndigheter genomföra effektiviseringar utifrån en helhetsanalys, dvs. att initiera, utveckla, införa och förvalta gemensamma e-förvaltningslösningar. Fler förvaltningsgemensamma digitala tjänster ska bidra till att förenkla vardagen för privatpersoner och företag. Tjänsterna ska utformas efter användarnas behov, vara enkla och säkra att använda samt vara lätta för medborgare att hitta.

Ett område som regeringen särskilt lyfter fram är digitala lösningar för ökat bostadsbyggande. Här har Boverket en självklar roll och mer om vårt arbete inom detta område kommer här på e-förvaltningsbloggen!

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *