Boende

Möte om allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Som en del av arbetet med översynen av Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar höll Boverket under tisdagen sitt första referensgruppsmöte i Stockholm.

Under mötet framkom en hel del intressanta idéer och synpunkter om de nuvarande allmänna råden men även om bostadsmarknaden generellt. Särskilt betonades behovet av ett konsumentskydd på området.

Referensgruppen, beståendes av deltagare från bland annat Mäklarsamfundet, SBAB, JM och BoRevision, kommer att fungera som ett bollplank under arbetet med översynen. Även en extern konsult kommer att knytas till arbetet i de ekonomiska delarna.

Boverket har påtalat för Justitiedepartementet att det även föreligger ett behov av översyn av bostadsrättslagstiftningen.

/Olivera Kotevski

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *