Aktuellt

Delrapport 1 för regeringsuppdrag plattform för hållbar stadsutveckling

I regeringsuppdraget om att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling är detta en särskilt viktig fredag. I regeringsuppdraget ska Boverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket ta ett gemensamt ansvar för att ta fram och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling, Boverket är samordnare. Tillväxtverket har ett särskilt uppdrag att ta fram processtöd för strukturfonder. Regeringsuppdraget har inte någon bortre tidsgräns utan plattformen ska verka tillsvidare och det är här som denna fredag blir speciell.

Denna fredag är nämligen den första delrapporten i detta uppdrag lämnad till regeringen. Eftersom det inte finns någon bortre tidsgräns så kan det bli hur många rapporter som helst!? Eller? Har hållbar stadsutveckling hur mycket tid på sig som helst?

Svaret är både ja och nej. Ja, i och med att hållbar stadsutveckling ses som en ständigt föränderlig process där hänsyn måste tas till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med given utgångspunkt i lokala och regionala förutsättningar.

Nej, i och med att tiden för hållbar stadsutveckling är nu. Det är hela tiden nu vi måste göra satsningar på en hållbar stadsutveckling där människor som planerar, bygger, bor lever och verkar i staden, kan göra det på ett  hållbart sätt.

Det är alltså vi själva som styr utvecklingen. Och vad är då en plattform för hållbar stadsutveckling för något? Eftersom det vi människor åstadkommer bäst och mest av sker genom möten av olika slag, (säg gärna emot!) är plattformen designad för att vara just möten. En mötesplattform som stöds av kunskap och kompetens bland myndigheterna i regeringsuppdraget, men också en mötesplats som finns där utvecklingen måste pågå med allt större intensitet, i kommuner, städer, forskningscentra, näringslivsaktörer, NGO:s…Listan kan göras oändlig.

Håll utkik efter den första delrapporten och inbjudan till plattformsmöten! Får du en sådan inbjudan i din inkorg så behövs din medverkan i den plattform för hållbar stadsutveckling som tas fram. För vem annan än du och jag ska kunna bidra till hållbar stadsutveckling?

Så att den blir hållbar inte bara till namnet.

Länk till delrapport: Tillsammans för ett bättre liv i staden!

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *