INTERNATIONELLT

Många Boverksfrågor har en EU-dimension

Med ett slimmat arbetsprogram och en europeisk investeringsplan för tillväxt och sysselsättning fokuserar den nytillträdda EU-kommissionen på att få Europa på fötter. En ny fond ska säkerställa investeringar inom strategiskt viktiga områden, som transporter, bredband, energi och forskning och utveckling. …Läs mer »

AKTUELLT

Kunskapslänk för hållbar stadsutveckling

En nationell kunskapsplattform för hållbar stadsutveckling – låter det bekant? I går var jag på Skolverket i ett möte om projektet Kunskapslänken. Det var KNUT-projektet i samarbete med Energimyndigheten, Skolverket och SMHI som bjöd in. På bild ses Mathias Sundin från …Läs mer »
En dag om tillgänglighetsinventeringar

TILLGÄNGLIGHET

En dag om tillgänglighetsinventeringar

Igår arrangerade Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, en dag om tillgänglighetsinventeringar. Dagen riktade sig till deras medlemmar och övriga som har ett intresse av tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus. Deltagare var bland andra fastighetsbolag och kommuner som tillsammans sökt Boverkets stöd för att …Läs mer »

AKTUELLT

Plattform för hållbar stadsutveckling träffar minister

Idag träffade Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan myndighetscheferna i regeringsuppdrag* för att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling. Den första delrapporten överlämnades och jag var med som föredragande. Med utgångspunkt i rapporten beskrev jag de fyra plattformsmöten och det konvent som ska …Läs mer »
Många positiva reaktioner på Boverkets webbplats

E-FÖRVALTNING

Många positiva reaktioner på Boverkets webbplats

Vår nya webbplats släpptes 1 oktober 2014 och vi har fått många reaktioner med både ris och ros. Det är många som hör av sig till webbredaktionen genom funktionen Hjälpte informationen dig som finns på varje webbsida. Vi är tacksamma om du …Läs mer »
Regeringen satsar på digitala lösningar för ökat bostadsbyggande

E-FÖRVALTNING

Regeringen satsar på digitala lösningar för ökat bostadsbyggande

Den 4 februari var vår IT-minister, Mehmet Kaplan, med på E-legitimationsnämndens årliga konferens om Svensk e-legitimation, E-legitimationsdagen. Där pratade han åter igen om behovet av att snabba upp utvecklingen mot medborgarcentrerade e-tjänster. Regeringen, som har e-förvaltningsmålet att myndighetsväsendet ska bli enklare …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Fullt till sista plats på Öppet hus om PBL!

Det var fullt till sista plats när Boverket besökte Öppet hus om PBL som Länsstyrelsen i Stockholm bjudit in till. Målgruppen för dagen var detaljplanehandläggare och andra som arbetar med detaljplan inom länet. Intresset var stort! Under eftermiddagen och Öppet …Läs mer »