E-förvaltning

Regeringen satsar på digitala lösningar för ökat bostadsbyggande

Den 4 februari var vår IT-minister, Mehmet Kaplan, med på E-legitimationsnämndens årliga konferens om Svensk e-legitimation, E-legitimationsdagen. Där pratade han åter igen om behovet av att snabba upp utvecklingen mot medborgarcentrerade e-tjänster.

Regeringen, som har e-förvaltningsmålet

  • att myndighetsväsendet ska bli enklare och öppnare med högre effektivitet och kvalitet.

har annonserat att de förstärker styrning och samordning av övergripande it-användning i statsförvaltningen.

Det handlar om en fyraårig satsning på e-förvaltning under 2015-2018 där 80 miljoner kronor avsätts per år.

Det första regeringen vill uppnå är att medborgarna snabbare ska få en bättre service till en lägre kostnad.

Regeringen tycker att utvecklingen mot medborgarcentrerade e-tjänster går för långsamt och det behövs fler och mer fokuserade satsningar.

Genom att genomföra riktade insatser vill regeringen se en snabbare utveckling av nya e-tjänster som skapar nytta för medborgare och företagare.

Regeringen tänker fokusera på följande områden:

  • digitala lösningar för ökat bostadsbyggande
  • bättre utnyttjande av miljöinformation
  • förenklat företagande

Det regeringen vill är att hitta svaren på vilka lösningar som människor vill ha för att det ska upplevas som enklare att bygga hus, för att människor och organisationerna verkligen ska få en överblick av tillståndet i miljön och för att det ska upplevas som enkelt att starta och driva företag.

Inom de här områdena kommer regeringen att ge finansierade uppdrag till ett antal myndigheter att utveckla livshändelsebaserade tjänster – i samverkan med relevanta kommuner, företag och organisationer.

Regeringen hoppas på det viset få tjänster som utgår från medborgarnas behov, istället för myndigheternas.

Eftersom ett av områdena som det satsas på är digitala lösningar för ökat bostadsbyggande, har Boverket en självklar roll i arbetet. Mer om vårt arbete kommer här på e-förvaltningsbloggen!!

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *