Aktuellt

Plattform för hållbar stadsutveckling träffar minister

Idag träffade Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan myndighetscheferna i regeringsuppdrag* för att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling. Den första delrapporten överlämnades och jag var med som föredragande. Med utgångspunkt i rapporten beskrev jag de fyra plattformsmöten och det konvent som ska genomföras under 2015.

Frågorna var många och stort intresse visades från såväl minister som statssekreterare med flera. Ministern ställde bland annat frågan om det är bra att plattformen för hållbar stadsutveckling ska verka tills vidare? Svaret var entydigt ja, en hållbar stadsutveckling har inte något slut. Andra frågor som diskuterades var Sveriges möjligheter att bättre förpacka sina lösningar för hållbar stadsutveckling, vid t.ex. studiebesök med internationell prägel.

Bostads- och stadsutvecklingsministern ville också veta vad våra plattformsmöten ska resultera i? Den ”verkstad” som myndigheterna i regeringsuppdraget eftersträvar visade sig också ministern vara intresserad av. En annan fråga var hur engagemanget och frågorna från aktörer ute i samhället tas om hand? Plattformsmöten och den webbplats som är på väg, Plattform hållbar stad, som tas fram tillsammans med ArkDes baserad på nuvarande www.hallbarstad.se, var en del av svaret. På det hela taget ett informativt möte på Näringsdepartementet där också sakkunniga från departementet var med.

Imorgon – M-gruppsmöte!**

* Regeringsuppdrag om att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling och att förvalta den, Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket ansvarar på lika villkor, Boverket samordnar uppdraget.

**M-grupp=Myndighetsgemensamma gruppen, kontaktpersoner från varje myndighet i Plattformsuppdraget.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *