Tillgänglighet

En dag om tillgänglighetsinventeringar

Igår arrangerade Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, en dag om tillgänglighetsinventeringar. Dagen riktade sig till deras medlemmar och övriga som har ett intresse av tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus. Deltagare var bland andra fastighetsbolag och kommuner som tillsammans sökt Boverkets stöd för att genomföra en inventering av flerbostadshusbeståndet, fastighetsbolag och kommuner som ville veta mer om hur en inventering kan gå till, förvaltare av inventeringsverktyget TIBB samt konsultföretag.

Syftet med dagen var att lyfta frågor om hur en inventering kan gå till och vad inventeringen kan användas till, det vill säga vilken nytta inventeringen har för boende, fastighetsbolag och kommun.

 

Inventeringen visar behovet av fler tillgängliga bostäder

Dagen bjöd på ett spännande och fullspäckat program. Vi fick veta mer om hur Sandvikens kommun och det kommunala fastighetsbolaget genomfört inventeringar med Boverkets stöd. Sandviken inspirerades av Luleå kommuns inventeringar och anlitade samma konsult för att genomföra inventeringen. Inventeringen utgår från den demografiska utvecklingen i kommunen och visar vilka områden som är i behov av fler tillgängliga bostäder för att klara av de behov den åldrande befolkningen har. Med fler tillgängliga bostäder kan kommunens kostnader för särskilt boende minska och fler kan bo kvar i sina hem längre.

 

15 miljoner kronor = 47 kommuner inventerar

Boverket hade en punkt på programmet och jag höll en kort presentation om stödet och presenterade de 47 kommuner som får stöd under 2014 och 2015. Slående är att 15 miljoner kronor har kunna ge sådant genomslag och väckt intresset hos flera kommuner och fastighetsbolag.

Efter presentationen fick jag kommentaren:

”Så det går inte att söka stödet nu? ”

”Nej tyvärr, det är redan slut”

”Då får vi vänta tills nästa år”

”Stödet som vi delat ut sträcker sig endast mellan 2014/2015”

Om det blir en fortsättning av stödet vet vi inte i dagsläget, men helt klart är att det fortfarande finns intresse för frågan.

 

Genomförda inventeringar

Under dagen fick vi även ta del av erfarenheter från det mindre fastighetsbolaget LekebergsBostäder AB. Företaget har efter att kommunen fått stöd av Boverket inventerat flerbostadshusbeståndet och satsar på tillgänglighet med enklare åtgärder. Vi fick även ta del av resultatet av en inventering som utfördes av ett konsultföretag hos Gnestahem AB innan det fanns möjlighet att söka stöd för att inventera. Inventeringen har resulterat i bland annat fler tillgängliga marklägenheter och ett ”tillgänglighetstänk” inom företaget.

 

Genomgång av inventeringsverktyget TIBB

Dagen avslutades med en genomgång av inventeringsverktyget Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd, TIBB. Verktyget förvaltas av Västra Götalandsregionen som även förvaltar och utvecklar Tillgänglighetsdatabasen, TD. Det går att abonnera TIBB på årsbasis och antalet användare har aldrig varit lika stort som nu. Läs mer om TIBB här: http://www.t-d.se/sv/TD2/TIBB/

Vi fick även en genomgång av hur TIBB fungerar av ett konsultföretag som använder verktyget vid sina uppdrag.

20150217_151519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är alltid givande att delta på sådana här tillfällen och få se hur kommuner och fastighetsbolag hanterar utmaningar och skapar möjligheter för fler att kunna bo och använda sin närmiljö på ett bättre sätt.

/Hanna

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *