Aktuellt

Kunskapslänk för hållbar stadsutveckling

En nationell kunskapsplattform för hållbar stadsutveckling – låter det bekant? I går var jag på Skolverket i ett möte om projektet Kunskapslänken. Det var KNUT-projektet i samarbete med Energimyndigheten, Skolverket och SMHI som bjöd in. På bild ses Mathias Sundin från Bio Fuel Region beskriva arbetet i regioner och kommuner.

Det nationella skolutvecklingsprojektet KNUT har under perioden 2009 – 2014 haft som övergripande mål att öka antalet skolor som kontinuerligt och strukturerat arbetar med lärande för hållbar utveckling. KNUT syftar också till ökad samverkan mellan skola, förskola och omgivande samhälle, man ska samordna och utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling på nationell och regional nivå. Projektet har nått 16 000 pedagoger i ett sextiotal kommuner med olika insatser för kompetensutveckling, pedagogerna beräknas i sin tur ha nått 480 000 barn och unga från förskola till gymnasium. Inte dåligt! Läs mer på www.knutprojektet.se.

Och nu startar ett projekt som kallas Kunskapslänken. Jag var inbjuden som samordnare för regeringsuppdraget om att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling och som representant för Boverket. Med mig hade jag rapporter i serien Det blir viktigt när det är på riktigt som jag informerats om av Ulrika Åkerlund och Kerstin Andersson här på Boverket, se även uppdraget om barns och ungas utemiljö. Jag nämnde även översiktligt Boverkets ansvar i bl.a. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, arbetet med hushållningsbestämmelser i PBL m.m.

När det kom till frågor om plattform för hållbar stadsutveckling så visade det sig att det finns många beröringspunkter med Kunskapslänken. Att plattform för hållbar stadsutveckling och projekt Kunskapslänken samverkar blir en diskussion som vi säkert får anledning att återkomma till. Det sågs som en positiv förutsättning på mötet där nästan 20 myndigheter och SKL hade mött upp.

Vad ska då Kunskapslänken göra? Den ska möjliggöra att resultat från forskning och skolutvecklingsprojekt som gjorts inom området långsiktig hållbar utveckling, tas tillvara. Resultaten ska kunna utvecklas och spridas till landets skolor och tillgodose olika former av stöd landets skolor efterlyser i arbetet med långsiktig hållbar utveckling. Kunskapslänken bör vara sektorsövergripande och förankrad hos myndigheter, forskning och andra samhällsaktörer som i sina uppdrag ska verka för en hållbar samhällsutveckling. Detta första möte innebar en inventering av vad olika myndigheter och SKL gör inom området.

Mötet innehöll också en spännande föreläsning av Anders Jidesjö, Linköpings Universitet, som arbetat med följeforskning för KNUT-projektet. Han berättade bland annat att en utmaning när det gäller frågor om hållbar utveckling är att känna till det material som finns, för lärare är det inte lätt att alltid veta var den bästa informationen finns. Anders Jidesjö beskrev relevans som en viktig utgångspunkt, med relevans avses berättelsen om samhällets utveckling – den korresponderar inte alltid med dagens skolundervisning. En annan problematik var hur ämneslärare ska förhålla sig till frågor om hållbar utveckling, om man t.ex. är ämneslärare i franska – vilket material finns att tillgå om hållbar utveckling och hur ska man hantera det i språkundervisningen? Anders Jidesjö beskrev också Facebook som en viktig kanal för lärare och kollegialt lärande där ny kunskap från forskningsområden kan delas, en kunskap som dock riskerar att bli herrelös i de sociala medierna. Utgångspunkt i metod för att samverka som Anders Jidesjö beskrev den, är att känna till vilka aktörer man kan jobba med.

Det sistnämnda tolkar jag som ett stöd för de plattformsmöten som plattform för hållbar stadsutveckling är i full färd med att planera. Ett första steg borde vara att identifiera aktörer inom området hållbar stadsutveckling och skapa mötesplatser för dem, både fysiska och digitala.

Nästa blogg ska jag berätta mer om utvecklingen av den digitala mötesplatsen, webbplats Plattform hållbar stad. Avslutningsvis skickar jag en hälsning hämtad från en chokladtårta i skyltfönstret på ett konditori:

Allt gott!

 

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *