Aktuellt

Avstamp #jimställdhet! – Konferens för jämställdhetsintegrering

I går deltog Boverket på konferensen Avstamp #Jimställdhet inom JiM- satsningen (Jämställdhetsintegrering i myndigheterna) som pågick på 18 pilotmyndigheter under 2014. Boverket är en av pilotmyndigheterna. Eftersom det nu är ytterligare 23 myndigheter som ska ta fram en handlingsplan för de nästkommande tre åren, så syftade konferensen till att sprida det arbete som gjorts, till de ”nya” myndigheterna.

Anna-Karin Boulliant, informatör, och Melinda Höglind, jämställdhetsutvecklare, från Boverket var med på konferensen Avstamp #jimställdhet. Foto:  Nationella sekretariatet för genusforskning.

Anna-Karin Boulliant, informatör, och Melinda Höglind, jämställdhetsutvecklare, från Boverket var med på konferensen Avstamp #jimställdhet. Foto: Nationella sekretariatet för genusforskning.

Boverket och Livsmedelsverket medverkade som lärande exempel och presenterade arbetet med jämställd kommunikation. Anna-Karin Boulliant, informatör, och Melinda Höglind, jämställdhetsutvecklare, beskrev hur Boverket arbetat med bild- och språkanalys utifrån ett genusperspektiv, och hur arbetet med processer för hantering av kommunikation har utvecklats.

Under 2014 har Boverket analyserat sin bildbank utifrån ett normkritiskt perspektiv och bytt ut bilder för att få en mer mångfaldigad representation i bildmaterialet i förhållande till kön, etnicitet, sexuell orientering med mera. Boverket har arbetat aktivt med ett genusperspektiv i valet av bilder på webbplatsen. Vi har även gjorts språkanalyser av delar av Boverkets byggregler och PBL kunskapsbanken. Boverket har också utvecklat den grafiska profilen (bildpolicyn) med ett normkritiskt perspektiv och kommunikationspolicyn utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Allt detta berättade vi om under gårdagens minst sagt lyckade konferens som lockade över 300 deltagare. Andra myndigheter uppskattade att höra hur Boverket har jobbat, och det Nationella sekretariatet för genusforskning, som är samordnare för arbetet, var glada för den målande presentationen.

Dagen syftade till att sprida kunskaper till de nya JiM-myndigheterna, men även att uppmuntra oss andra för ett fortsatt engagerat arbete för jämställdhetsintegrering. Flera myndigheter deltog för att berätta om sitt arbete och bli inspirerande av arbetet som redan gjorts hos pilotmyndigheterna och för att bli införstådda med allt stöd som Nationella sekretariatet för genusforskning erbjuder framöver. På sekretariatet kan vi nu finna vår före detta kollega Karin Bengtsson som handleder myndigheterna i det fortsatta arbetet för jämställdhetsintegrering!

Konferensen bjöd på matnyttiga tips, skratt och gav energi till det fortsatta strategiska arbetet för jämställdhetsintegrering.

Boverkets plan för jämställdhetsintegrering 2014

Jämställ.nu är en webbplats för dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

/Melinda Höglind, jämställdhetsutvecklare

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *