Aktuellt

Årets första samrådsmöte

Torsdagen den 5 mars ägde det första av årets tre samrådsmöten mellan Boverket och funktionshinderförbunden rum på anrika Varmbadhuset i Karlskrona. På plats var representanter från Boverket, Handikappförbunden (HSO), Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB), Synskadades riksförbund (SRF), Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), Mag- och tarmförbundet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) deltog via länk.

Guidning i anrika Varmbadhuset. Jimmy Pettersson, SRF, Ylva Aller, Boverket, Gert Månsson, RTP, Lars-Göran Wadén, DHR, och Roland Thörnquist, Boverket.

Guidning i anrika Varmbadhuset. Jimmy Pettersson, SRF, Ylva Aller, Boverket, Gert Månsson, RTP, Lars-Göran Wadén, DHR, och Roland Thörnquist, Boverket. Foto: Johan Kihlberg.

Inledningsvis talade vi om Boverkets roll och ansvarsområden, bland annat har Boverket både arrangerat och deltagit i konferenser och samarbetsprojekt för att så långt det går utbyta kunskaper och erfarenheter med andra myndigheter, organisationer och grupper.

En fråga dök upp: hur samverkar Boverket med de olika funktionshindersorganisationerna i sitt arbete med de olika målområdena? Upplevelsen är att de inte blir inkopplade förrän besluten redan är tagna. Ett annat problem är att plan- och bygglagen (PBL) inte följs av kommunerna i landet och PBL är inte heller anpassad för samtliga funktionshinder. En diskussion kring hur och OM samtliga funktionshinder alltid kan beaktas uppstod.

Vi gick även igenom regeringsuppdraget ”Strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken”, 2015. Myndigheten för delaktighet, som granskat förra årets rapport, har återkopplat med både ris och ros fick vi veta. En reflektion från gruppen då vi talade om bidrag och stöd var att kommunerna enbart inventerar tillgängligheten i flerbostadshus om de tilldelas stöd för detta. DHR ifrågasätter varför.

Efter en dag med mycket diskussioner, information och frågor. I förgrunden sitter Jan-Åke Bengtsson, HSO, och Jimmy Pettersson, SRF.

Efter en dag med mycket diskussioner, information och frågor. I förgrunden sitter Jan-Åke Bengtsson, HSO, och Jimmy Pettersson, SRF. Foto: Johan Kihlberg

Boverket presenterade arbetet med Boverkets nya webbplats. En beskrivning av förstudien med djupintervjuer och referensgrupper gavs. Boverkets uppdaterade grafiska profil och arbetet med att tillgänglighetsanpassa rapporter, publikationer, pdf-dokument och annat presenterades också. Nya användartester av Boverkets webbplats ska göras och samrådet tillfrågades att höra efter i respektive organisation om det finns intresse för att vara med som testare. I och med detta startades en diskussion som bör föras på samtliga arbetsplatser: hur ser representationen av personer med funktionsnedsättning ut i personalen?

Slutligen fick vi höra Boverkets förslag på lagförändringar för sökandet av bostadsanpassningsbidrag. Bland annat diskuterades de svårigheter som kan uppstå om flera personer i samma fastighet behöver stöd, eller om den sökande flyttar, och om det är lämpligast med enbart kontantstöd eller att i stället få hjälp hela vägen.

Efter en dag med mycket diskussioner, information och frågor blir det i alla fall tydligt att funktionshinderförbunden bör få komma till tals tidigare i de olika projekt och arbeten som pågår inom Boverkets verksamhetsområde!

/Jenny Lilja, grafisk formgivare på Boverket

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *