Aktuellt

Plattformen på Nätverksmöte

Många spännande saker händer i plattformsuppdraget och i förra veckan var jag på ett möte med Boverkets nätverk för mindre bostäder. På bilden ses Jonas Högset berätta om SABO:s kombohuskoncept.

I min förra blogg utlovades att jag skulle berätta mer om webbutvecklingen där plattform för hållbar stadsutveckling har skrivit avtal med ArkDes för utveckling av den befintliga www.hallbarstad.se. Det beräknas ta till september innan utvecklingen av webbplatsen kan vara klar. Så med andra ord får jag anledning att återkomma i detta ämne.

Boverket har bildat ett nätverk för mindre bostäder, för att få möjlighet att föra dialog och utbyta erfarenheter med aktörer som arbetar med frågan om tillskapandet av fler småbostäder. Ett trettiotal deltagare i nätverket för mindre bostäder träffades i Stockholm den 20 mars och flera inspirerande föredrag hölls, där många kom att handla om moduler i olika former. Om du är intresserad av att delta i nätverket – kontakta mig!

Jonas Högset, ansvarig för Kombohuskonceptet på SABO beskrev hur man arbetar med upphandling av Kombohus som bedöms av jury och som resulterar i ramavtal att avropa för medlemsföretagen i SABO.

Ingrid Westman, VD, Friendly Building beskrev den resa som hon och hennes företag gjort när det gäller att erbjuda moduler för byggandet av passivhus. Ingrid Westmans företag sökte bidrag från Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga vilket blev ett lyft som påskyndade etableringen på marknaden.

Måns Norlin, expert på Boverket, informerade om Boverkets uppdrag om nyanlända. Ett av förslagen i rapporten handlar om att ta hjälp av moduler för att snabbt få fram bostäder och det blev mycket diskussioner kring detta.

Carl-Magnus Oredsson, jurist med ansvar för bidragshantering på Boverket, berättade om uppföljningen av stödet för innovativt byggande av bostäder för unga. Det finns fortfarande möjlighet att sända ansökan till Boverket, den 19 maj är sista ansökningsdag för de beslut som fattas den 9 juni i år.

Vanda Kehr, från jagvillhabostad.nu presenterade konceptet Snabba hus, mobila hyresrätter för unga vuxna. Projektet har fått stöd från innovativt byggande av bostäder för unga. Snabba hus är ett samverkansprojekt mellan jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder samt Junior Living. Snabba hus ska bli ett komplement till långsiktiga lösningar på bostadsbristen och inte ersätta permanenta bostäder.

Själv presenterade jag plattformen för hållbar stadsutveckling och de plattformsmöten som kommer att hållas runt om i landet, samt konventet i Stockholm i slutet av året. Och så här ser det ut:

#1 Människan i centrum 23 april – Göteborg
#2 Kunskapsutveckling 20 maj – Umeå
#3 Samverkan 22 oktober – Stockholm
#4 Ekonomiska förutsättningar 12 november – Malmö

Konvent med verktyg för hållbar stadsutveckling 10-11 december i Stockholm.

Så nu är plattformen på banan! Passa på att anmäla dig till Människan i centrumTrafikverkets webbplats.

Hoppas vi ses i Göteborg!

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *