Samhällsplanering

Plattformen på Sveriges Arkitekters Forskningsforum 2015

Tisdagen den 24 mars spenderade jag på Färgfabriken i Stockholm. Moderator Carl Mossfeldt ledde rutinerat de runt 100 deltagarna genom knepiga frågor så som Vilka insatser krävs av staten för att kommunernas satsningar på innovation för en hållbar stadsutveckling ska ge bostäder som möter behovet? och Hur ser den livsmiljö ut som kan göra detta möjligt?

Ramen för dagen var Agenda Livsmiljö, Sveriges arkitekters och STD-företagens förslag till nationell strategisk innovationsagenda. Under förmiddagen fick vi ta del av fyra goda exempel. Sven-Olof Isacsson, ordförande i Malmökommissionen, talade om vikten av att inkludera hälsofaktorer i planeringen varefter Lena Andersson, vd för Älvstranden utveckling AB, berättade om ett Göteborg som på 30 år ska fördubbla sin innerstadsyta. Här är samspelet mellan tempo, volym och hög kvalitet viktigt! Ingmarie Ahlberg, miljöchef på Expolateringskontoret i Stockholms stad, talade om arbetet med att systematiskt utvärdera de hållbarhetsmål som satts upp för Norra Djurgårdstaden, en lång process som kräver kontinuerligt lärande. Björn Hellström från Konstfack avslutade genom att berätta om DeCoDe, ett forskningsprojekt som rör tre områden: maktanalys, certifiering och samverkansmodeller.

Stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltog under par timmar på eftermiddagen. Han talade om det ledarskap som behövs för att styra mot hållbar stadsutveckling samt statens respektive marknadens roller. Han betonande bland annat att statens roll är att skapa förutsättningar för den lokala nivån. Kaplan fick även ta del av ett samtal mellan Boverket, Sweden Green Building Council, Mistra Urban Futures och Arkus kring våra möjligheter att ta de goda erfarenheterna vidare. Förutom att berätta om Plattformen för hållbara städer bidrog jag i samtalet bland annat med att plantera begreppet ’flexibel byråkrat’ hos ministern.

Många kloka saker sades under dagen. Några röster kretsade kring arkitekturens betydelse och dess frånvaro i dagens samtal, andra om vikten av att sprida information snabbt och bra – här behövs bättre fungerande läroprocesser. Miljömålen har gett styrka och stöd till miljöarbetet, men vilken ram behövs för att ge detsamma till arbetet med social hållbarhet? Förslaget att ge Boverket i uppdrag att utveckla samhällsbyggnadskalkyler som inrymmer ”mjuka” värden kom upp, så även kravets betydelse för att driva utvecklingen i rätt riktning. Vikten av att se skillnaden mellan ekonomin, som ett verktyg, och marknadsekonomi, som en del av verkligheten, lyftes också. Och slutligen – ”Det är ju inte PBL som är problemet utan förmågan att se helheten”!

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *