Ny rapport: Attraktiva miljonprogramsområden

SAMHÄLLSPLANERING

Ny rapport: Attraktiva miljonprogramsområden

Rapporten Attraktiva miljonprogramsområden visar hur fem olika miljonprogramsområden arbetat med att utveckla sitt område, öka attraktiviteten och hantera de utmaningar som finns i kommuner med ett överskott på bostäder. Miljonprogrammet har varit omdebatterat sedan det kom till. Olika förklaringar och …Läs mer »

AKTUELLT

Plattformsmöte #1

I Göteborg den 23 april startade plattform för hållbar stadsutveckling det första mötet vars innehåll bygger på fokusområdet Människan i centrum. Fyra plattformsmöten arrangeras under året för att tillgodose regeringsuppdragets syften; att bidra till samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte på både …Läs mer »
Skärmklipp webbseminarium

AKTUELLT

Webbsändning från Boverket

Det är inte varje dag planeringsarkitekter och jurister på Boverket deltar i en live-sändning med möjlighet att nå ut till planerarsverige som ihärdigt väntar på vägledning kring både den nya planprocessen och de allmänna råden för planbestämmelser. Så det gäller …Läs mer »
Det händer mycket inom e-förvaltning kopplad till PBL!

E-FÖRVALTNING

Det händer mycket inom e-förvaltning kopplad till PBL!

Pengar till projekt om erfarenhetsutbyte kring digitalisering av PBL-processen Ett antal kommuner och en länsstyrelse fick 1 776 380 kronor från Boverket via PBL Kompetens för utveckling av e-tjänster inom planområdet. En förutsättning för att få medel är att det de gör ska …Läs mer »

AKTUELLT

Plattformen för hållbar stadsutveckling representerad på SGBC Malmö-Workshop om hållbar stadsutveckling.

Den 16 april ägde en av Sweden Green Building Counsils, SGBCs, många workshopar om Hållbar stadsutveckling rum i Malmö. Närvarande fanns representanter från kommuner byggherrar, byggentreprenörer, konsulter och Plattformen för hållbar stadsutveckling. Kerstin Åkervall Miljödirektör i Malmö hälsade alla välkomna till …Läs mer »

AKTUELLT

Plattform för hållbar stadsutveckling – spindeln i nätet!

Torsdagen den 9 april var det möte med 28 av de samrådsmyndigheter och relevanta aktörer som regeringsuppdraget för att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling, anger. På fredagen den 10 april presenterades plattformsuppdraget på ArkDes planerardag och det är …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan …Läs mer »
Vill du vara med och bygga EU?

INTERNATIONELLT

Vill du vara med och bygga EU?

Är du mellan 15-30 år och intresserad av byggbranschen så är detta något för dig! EU-kommissionen har dragit igång en videotävling, där du i korta videoklipp presenterar dina projekt och idéer för EU:s byggbransch. Byggsektorn erbjuder många möjligheter för dig. …Läs mer »