Samhällsplanering

Filmning i Malmö stad inför webbseminariet 15 april

Den 15 april sänder Boverket ett webbseminarium med fokus på förändringarna som skett i planprocessen sedan årsskiftet och det nya allmänna rådet som trädde i kraft den 2 januari i år.

Två personer pratar framför en filmkamera

Här filmar vi inför webbseminariet den 15 april.

En del av webbseminariet är att diskutera hur kommunen ska välja förfarande och kriterierna för detta. I går besökte vi därför planenheten på Malmö stad som innan lagändringen trädde i kraft i januari 2015 gjorde en studie utifrån de nya kriterierna av planerade, påbörjade och antagna detaljplaner från åren 2013 och 2014. Studien syftade till att få en uppfattning av vad förändringen i plan- och bygglagen skulle innebära. Vill du veta mer om studien är du välkommen att följa sändningen från kl. 09.00 den 15 april. Läs mer om webbseminariet och dess innehåll på Boverkets webbplats.

Fyra personer visar upp en stadsmodell.

Malmö stad berättade om hur de arbetat med studie av kommande planförfarande.

Det var en ny erfarenhet för mig som planeringsarkitekt att intervjua och delta under en filmning, en rolig erfarenhet och framför allt intressant att se hur Malmö stad arbetar med de nya planprocesserna.

/Hanna Faming

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *