Samhällsplanering

Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan du ta del av statistik för 2014 på PBL kunskapsbankens sidor om Uppföljning.

 

Uppföljningen innehåller både ren statistik som följs upp från år till år och uppföljningsteman som varierar med åren. Uppgifterna samlas till största del in via enkäter till både länsstyrelser och kommuner. Statistiken rör alltifrån översiktsplaner och detaljplaner till hur många bygglov som beviljats och hur tillsynsarbetet sett ut runt om i landet. Temadelarna för 2014 hade fokus på tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder samt strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

 

Utöver statistik och temadelar lyfter Boverket varje år ett antal spaningar, vilket är tendenser som vi uppmärksammat. Spaningarna för 2014 handlade bland annat om svårigheten att tolka begreppen boende, vård och hotell, att förhållandevis få bostäder tillkommit via de nya bygglovbefriade åtgärderna och att länsstyrelserna har svårt att hinna med rådgivning i översiktsplaneprocessen.

 

Statistiken finns tillgänglig som öppna data, vilket gör att vem som helst kan ladda hem och använda sig av de insamlade uppgifterna. Kanske är du nyfiken på hur många detaljplaner som antogs i just din kommun eller kanske hittar du som är student nya uppslag till examensarbeten?

 

/Linda Pettersson, planarkitekt

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *