Aktuellt

gruppdiskussionerna gav många inpel

Plattformen för hållbar stadsutveckling representerad på SGBC Malmö-Workshop om hållbar stadsutveckling.

Den 16 april ägde en av Sweden Green Building Counsils, SGBCs, många workshopar om Hållbar stadsutveckling rum i Malmö. Närvarande fanns representanter från kommuner byggherrar, byggentreprenörer, konsulter och Plattformen för hållbar stadsutveckling.

Kerstin Åkervall Miljödirektör i Malmö hälsade alla välkomna till Malmö och berättade några korta glimtar från lokala projekt. Hon konstaterade att vi måste gå från att bara tala om att ”Hållbarhet bör bli verklighet” till att tala om att ”Hållbarhet är en Självklarhet!!!”

Lena Eriksson Hållbarhetsstrateg i Malmö stad lyfte fram några av stadens eldsjälar som bidragit stort till stadens utveckling hittills.

Sedan vidtog workshopen under ledning av Åsa Norman och Maria Borup från Tyréns.

Syftet med workshopen presenterades. I första läget handlar det om proccesserna som leder fram till genomförande och diskussionerna i grupperna gick höga och de fyra grupperna arbetade med de utskickade ”kärnfrågorna för certifiering av hållbar stadsutveckling”. Diskussionerna ledde fram till inspel till SGBC, om tillägg, vilka områden som kanske behöver tonas ner och vilka som behövde gnuggas extra hårt då de är svåra att behandla.

Områdena som stöttes och blöttes var; ”organisation och samverkan”, ”hållbara investeringar”, ”hållbar resurshushållning”, ”mångfunktionell stadsnatur”, ”välbefinnande och hälsa” samt ” social sammanhållning”.

Slutligen tackade Pia Sjöholm från SGBC för dagens arbete bad att få återkomma när man kommit ytterligare en bit på vägen.

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *