E-förvaltning

Det händer mycket inom e-förvaltning kopplad till PBL!

Pengar till projekt om erfarenhetsutbyte kring digitalisering av PBL-processen

Ett antal kommuner och en länsstyrelse fick 1 776 380 kronor från Boverket via PBL Kompetens för utveckling av e-tjänster inom planområdet. En förutsättning för att få medel är att det de gör ska kunna användas av andra. Nu hoppas jag att resultatet sprids i landet och att andra kommuner som är på gång med att digitalisera sina detaljplaner och utveckla e-tjänster drar nytta av resultat. Här kan du ta del av deras projektansökan.

Medel för att utveckla digitala lösningar i byggbranschen

Igår, den 22 april, kom den glädjande nyheten att Smart Built Environment fått 200 miljoner kronor från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas för att utveckla digitala lösningar i byggbranschen. Smart Built Environment är ett program för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet startar i januari 2016.

Test att överföra digital planinformation mellan verksamhetssystem

Igår var jag också på ett möte om digital informationshantering. Vi pratade detaljplaneinformation, överföring av information mellan verksamhetssystem och den standard för digital överföring av planinformation som just nu bereds i SIS tekniska kommitté för fysisk planering, TK 501. Företagen som var med vid mötet: Cad-Q, Digpro, S-GROUP Solutions, Tekis, T-Kartor och Vianova, sa sig vara beredda att testa standarden och hur det går att föra detaljplaneinformation mellan de olika verksamhetssystemen. Vi ska nu ta fram en testmetod och förbereda det hela sen är det upp till företagen att visa hur det går.

Förhoppningen är att vi på det här sättet kan visa att kommunerna kan vara systemoberoende i detaljplanearbetet, utbyta detaljplaner mellan myndigheter OCH att informationen går att använda för att utveckla e-tjänster av olika slag samt göra statistiska analyser och analyser av planbestämmelser. Mer info om testen kommer!

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *