Tillgänglighet

Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus – hur går vi vidare?

Inspirationsträff med kommuner, fastighetsägare, konsulter och intresseorganisationer.

Igår samlades cirka 45 personer som representerade både kommuner, fastighetsägare, konsultföretag och intresseorganisationer för att låta sig inspireras och diskutera inventering av tillgänglighet i flerbostadshus. Till stor del var det representanter från kommuner som fått stöd från Boverket att inventera tillgängligheten, men även de som inte sökt eller inte tilldelats stödet på grund av att pengarna inte räckte.

Fokus för dagen var vad som händer efter att en inventering genomförts, det framfördes tankar, exempel och förslag på hur kommunen och fastighetsbolagen kan använda sin inventering.

– Det gedigna resultatet som samlats in under inventeringen ska ju användas och inte enbart samla damm i någon hylla.

Förutom en framåtblick mot vad som händer efter inventeringen ägnades en stor del av tiden åt att diskutera själva inventeringen, vanliga brister i flerbostadshusen och olika inventeringsverktyg som kan användas vid en inventering.

– Det är tydligt att det finns ett behov av att byta erfarenheter, diskutera problem som uppkommit under inventeringen och lösningar på dessa.

 

Inspirerande föreläsningar

Boverket höll i ramarna för dagen, men det var våra inbjudna gäster som stod för den främsta underhållningen. Dagen började med en inspirerande föreläsning av Lars-Göran Wadén, tillgänglighetsinspiratör och utbildare i tillgänglighet- och bemötandefrågor. Lars-Göran delade med sig av sin dröm om att även personer med rullstol ska kunna vara jultomte och besöka alla barn som bor i flerbostadshus på julafton – än så länge är det en dröm, men en inventering av tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet kan ses som ett första steg för att få reda på var jultomten kan komma in och inte.

Nästa föreläsning hölls av Västerviks kommun. Västervik har tilldelats pengar från Boverket för att inventera tillgängligheten och de hade som utgångspunkt att inventera samtliga flerbostadshus inom kommunen. Alla flerbostadshus har inte inventerats, men väl lite över 80 %. Det innebär att kommunen inventerat en stor del av både det kommunala och privata bostadsbeståndet. Kommunen håller för närvarande på att utveckla en GIS-applikation som innehåller information om de inventerade fastigheternas status. Det är ett intressant tillvägagångssätt för att nå ut till kommuninvånare och använda inventeringens resultat i kommande planering och förmedling av bostäder.

Västervik har inventerat cirka 80 % av sitt flerbostadshusbestånd.

Till sist fick vi lyssna till Tranås kommun som även de tilldelats stöd från Boverket för att inventera tillgängligheten i sina flerbostadshus. Kommunen har med hjälp från en konsult  inventerat delar ur både det kommunala och privata flerbostadshusbeståndet. Inventeringen visade stora brister i belysning, både inom- och utomhus samt avsaknad av kontrastmarkeringar.

För att ta del av hela dagens innehåll se presentationen i sin helhet: Inspirationsträff 23 april

 

Åldrande befolkning motiverar inventeringen

En del av dagen bestod av gruppdiskussioner där vi bland annat diskuterade vad som motiverar en inventering, tydligt här är utmaningen som väntar kommunerna om att förse en allt större grupp äldre med ändamålsenliga bostäder. Det är en fråga som först och främst behöver lösas inom det befintliga bostadsbeståndet.

 

Slutredovisning av inventering

Dagen avslutades med en kort presentation av vad kommunernas slutredovisning till Boverket ska innehålla. Vi ser med spänning fram emot att ta del av alla rapporter. Kom ihåg att den ska vara inskickad till Boverket senast den 1 november 2015!

Till sist vill jag tacka alla deltagare för en givande dag och rikta ett stort tack till våra gästföreläsare!

/Hanna Faming

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *