Samhällsplanering

Ny rapport: Attraktiva miljonprogramsområden

Rapporten Attraktiva miljonprogramsområden visar hur fem olika miljonprogramsområden arbetat med att utveckla sitt område, öka attraktiviteten och hantera de utmaningar som finns i kommuner med ett överskott på bostäder.

Miljonprogrammet har varit omdebatterat sedan det kom till. Olika förklaringar och åtgärdsplaner har tagits fram för att förklara orsakerna till problemen och hur man ska komma tillrätta med dem. De boendes egna perspektiv har sällan kommit in i bilden.

Rapporten beskriver fem miljonprogramsområden i fyra kommuner. Områdena är belägna i Alby och Fittja i Botkyrka, Bergsjön i Göteborg, Lindängen i Malmö samt Ringdansen i Norrköping. Områdena har många likheter – de är alla storskaliga bostadsområden, de kom till ungefär samtidigt och de har liknande problem med utanförskap, dåligt rykte och låg attraktivitet.

Fastighetsbolagens roll har ändrats

Den roll som områdena spelar på den lokala bostadsmarknaden har förändrat fastighetsbolagens roll som hyresvärd och deras relation med de boende. I stället för att försöka öka områdenas status på hela bostadsmarknaden ser man till de boendes behov och önskemål. Inom forskningen talar man om fastighetsägare – allmännyttiga såväl som privata – som börjat anta en roll som sociala hyresvärdar. Vi har i våra besök sett ett brett spektrum av sociala insatser där fastighetsbolagen på olika sätt försöker bryta utanförskapet i områdena, öka gemenskapen och den sociala integrationen i områdena samt skapa vad man kan kalla en lokal identitet eller platsens själ.

Cultural planning – en metod för att utveckla områden

En metod att arbeta med områdesutveckling i utsatta bostadsområden är cultural planning. I Sverige är metoden fortfarande tämligen ovanlig men i Storbritannien finns en lång erfarenhet av cultural planning. Vi beskriver i rapporten cultural planning som metod för ökad attraktivitet och en socialt hållbar stadsutveckling på de boendes villkor. Rapportens exempel från Govan i Glasgow ger ett internationellt exempel på hållbar områdesutveckling där man använt sig av cultural planning.

Om miljonprogrammet

Miljonprogrammet omfattar alla bostäder som kom till i Sverige åren 1965–1974, oavsett hustyp, upplåtelseform eller geografiskt läge. Det kom till drygt en miljon bostäder under denna tidsperiod.

Karttjänst

Boverket har även tagit fram en karta över miljonprogrammets bostadsbestånd. I den kan du se var det finns hus byggda under miljonprogrammet uppdelat på bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus samt äganderätter i småhus. Det går även att se hur många lägenheter byggda under miljonprogrammet det finns på läns- och kommunnivå samt göra beräkningar på hur många som bor i ett visst område.

Mer information om rapporten och karttjänsten på Boverkets webbplats

/Johan Kihlberg

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *