AKTUELLT

Plattformsmöte #2

Nu har vi hunnit ha det andra av de fyra planerade plattformsmötena för året. Temat den här gången var kunskapsutveckling och platsen var Sliperiet i Umeå. Det produceras enormt mycket kunskap om hållbar stadsutveckling på flera nivåer i samhället i …Läs mer »
foto/ Lina Magnusson

SAMHÄLLSPLANERING

Vägledning till detaljplaneprocessen

Sedan den 1 januari 2015 gäller en ny planprocess vid framtagandet av detaljplaner. Standarförfarandet och det utökade förfarandet ersätter de tidigare normala och enkla förfarandet. Standardförfarandet är från och med årsskiftet det huvudsakliga förfarandet medan det utökade förfarandet ska tillämpas …Läs mer »