Aktuellt

Hur kan jämställda offentliga miljöer skapas?

Den 10 juni arrangerades inspirationsträff för de projekt som beviljats stöd i Boverkets utlysning ”Jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter”. Syftet var att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Deltagarna kom från kommuner, länsstyrelser, näringsliv och civilsamhället. Under den mycket intensiva dagen varvades korta projektpresentationer med tankeväckande föreläsningar om genus, jämställdhet och stadsbyggnad.

Helen Brewer, särskild sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen i Skåne, pratade om hur vi alla kan bli bättre på att integrera de jämställdhetspolitiska målen i vår arbetsvardag, oberoende av yrkesfält. Jennie Brandén och Linda Sandberg, Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet, beskrev med utgångspunkt i ett pågående forskningsprojekt hur landets kommuner arbetar med trygghetsfrågor. Micael Nilsson från Boverket talade om genus betydelse för den moderna stadens framväxt. Däremellan gavs utrymme till diskussion, både utifrån i förväg givna frågor och spontant uppkomna sådana.

Samatalen blev bitvis intensiva. Är det begränsande att tala om trygghet eller istället en förutsättning för att kunna arbeta med genus? Vilka är för- och nackdelarna med att jobba könseparatistiskt? Hur involveras de som bor och verkar i ett område? Även om merparten frågor förblev olösta knöts kontakter som med stor sannolikhet kan ge projektet en skjuts framåt.

Läs mer om uppdraget och alla 19 projekt på Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/kommuner/stod-till-utvecklingsprojekt-for-jamstallda-offentliga-miljoer/

20150610_113034

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *