Aktuellt

Plattformen i Almedalen

En hel dag med seminarier om hållbar stadsutveckilng! Vad mer kan man önska sig? Möjligtvis Plattform för hållbar stadsutvecklings eget seminarium imorgon där Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan medverkar, tillsammans med de fem myndighetscheferna i regeringsuppdraget samt Karolina Skog kommunalråd Malmö och Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter. På bild ses Boverkets Suzanne Pluntke medverka i en paneldebatt om lyckliga städer!

Min dag i Almedalen började med att jag tjuvlyssnade på en dialog som utspann síg mellan en moder och den tonårige sonen på väg ned mot Donners Plats. Modern: – De byggde muren för att skydda borgarna mot bönderna! – Ja ja. – Har du med dig skinnjackan som skydd förresten?

Hållbar stadsutveckling och lyckliga städer
Visby som stad är en fantastisk mötesplats! Och hållbar. Det första seminarium jag var på arrangerades av East Sweden Arena och fick en rivstart i och med Lina Bjerke, som går i forskaren Charlotta Mellanders fotspår. En jättebra föreläsning där forskning visar på mönster vi annars inte sett. Till exempel: Varför vi väljer att bo i städer – det ger stordriftsfördelar, liten förbrukning per person, tillgänglighet, kollektiv miljöanvändning,kontaktintensiva miljöer, innovationer och vi kan byta jobb med varandra! Så nu vet du varför du bor i stan.

Ett begrepp som LIna Bjerke tog upp var Sovrumskommuner, man bor på ett ställe men arbetar någon annanstans. Ett fenomen att ta hänsyn till när det gäller skatteintäkter. Sedan följde en paneldebatt där Boverkets Suzanne Plunkte poängterade kulturmiljöns betydelse för platsen. Suzanne tog upp de mjuka värdenas värden, (!)  varför tas alltid stor hänsyn till hårda ekonomiska faktorer i stadsbyggandet men mer sällan till de mjuka värden som har med social hållbarhet att göra? Över huvud taget en konkret och nyanserad debatt om lyckliga städer som fler hade behövt ta del av.

Den hållbara staden – myt eller verklighet?
På nästa seminarium som arrangerades av RISE (Research Institute of Sweden) var Bostads- och stadsuvecklingsminister Mehmet Kaplan med. Som ansvarig minister också för IT-frågor beskrev han en komplex utveckling där IT-tjänster medför att yrkeskategorier försvinner, men IT ger också större möjlighet till samverkan och samordning, två nyckelord i regeringsuppdraget om att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling! En bra paneldebatt där bland annat SKL medverkade gav respons bland publiken i  diskussionen om att regelverket behöver delas på ett annat sätt än det är gjort för. Intressant tycker jag. Det är en ständig utveckling på tekniksidan vilket gör att förväntningar på hur vi delar information ständigt förändras och där hänger kanske inte regelverket med alla gånger?

Tillsammans för hållbar stadsutveckling
Nästa seminarium där bland annat Svenska Stadskärnor arrangerade hade en snarlik rubrik till plattformens huvudbudskap : Tillsammans för ett bättre liv i staden! Här beskrev utredaren Christer Larsson utredningen Gestaltningsuppdraget med ett antal utmaningar med nyckelbegreppen: Kortsiktiga värden, omätbart blir mätbart, migration, social hållbarhet, ohälsa, ökad polarisering, med mera. Utredningen kommer att vara klar till hösten.

Norrland 2070 tillväxtmotor för Sverige
Det sista seminariet för dagen var Skanska arrangör för. Här redovisades, tillsammans med kommunala politiker och akademin, en vision för de fyra norrlandslänen år 2070. Professor Lars Westin inledde och beskrev ett tänkbart scenario för Umeå år 2070.  Med en tillväxttakt på 2000 invånare per år skulle staden ha 300 000 invånare år 2070. Det är då en fossilneutral och global stad med internationell prägel som verkar i ett globalt sammanhang, staden har en drivande och stadsbyggande allmännytta och stadens utveckling bygger på en ordentlig stadsbyggnadsdialog.

Den avslutande paneldebatten är hård mot regelverk och överklaganden, det offentliga ramverket för planering och byggande får kritik och ses som ett hinder, inte som en rättsäker process för medborgarnas bästa.

När jag kommer tillbaka till lägenheten i Visby träffar jag på en rullstolsburen äldre man vars ena ben är amputerat från knäet och nedåt. Skönt ändå att byggreglerna finns med sina regleringar av tillgänglighet! tänker jag när jag öppnar hissdörren åt honom.

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *