Aktuellt

Reflektioner från Almedalen

Frågorna om planering, byggande och boende är verkligen heta i Almedalen. En övergripande fråga är naturligtvis den om hållbarhet och dess tre aspekter, det vill säga ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Under 3 fullmatade dagar har jag hunnit med ca 20 olika seminarier. Några har handlat om hur vi ska få fler bostäder och hur vi ska se till att de bostäder som byggs blir hållbara. Några av dessa seminarier har specifikt handlat om studentbostäder. Andra seminarier har handlat om planeringsfrågor. Några seminarier har handlat om de statliga stöd som regeringen aviserade i vårändringspropositionen. Även om jag försökt planera in så många seminarier som möjligt har det inte gått att vara med på alla, då tyvärr många är samtidigt.

Energifrågorna har varit i hetluften efter Boverkets förslag till nya energikrav i byggreglerna. Förslaget är livligt debatterat i Almedalen.

Jag hoppas att alla som var här tar med de lärdomar som kommer fram under Almedalen och fortsätter diskussionerna på hemmaplan. Något jag själv tar med mig är det öppna diskussionsklimat som finns här. Alla borde åtminstone en gång i livet vara med på Almedalen för att få en inblick i vad som händer och få en förståelse för att Almedalen är så mycket mer än partiledarnas tal.

7

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *