Aktuellt

Boverkets arbete centralt i Almedalsdebatten

Så här efter mitt första dygn i Visby och Almedalen 2015 kan jag konstatera att Boverkets arbete inte går obemärkt förbi i debatten bland politiker, företag och intresseorganisationer. Det är självfallet ingenting att vara förvånad över att våra rapporter omnämns, men till den vida grad som andra aktörer hänvisar till oss ger en fingervisning om vår betydelse för debatten. Sedan instämmer inte alla med Boverkets resultat och analyser, och det hände emellanåt att tolkningen var något skev.

På de seminarium jag har besökt har debatten bland annat kretsat kring lågt bostadsbyggande, hög nivå på skuldsättning och det ökande behov på bostäder som marknaden står inför. Rapporter som Behov av bostadsbyggande och Nyanländas boendesituation dyker upp om vartannat, och flera moderatorer inleder med att peka på det dystra läget som kommunerna lyfter fram i Bostadsmarknadsenkäten.

Vare sig Boverket kritiseras, hyllas eller helt enkelt refereras till, märks det att arbetet får genomslag. Det, blandat med en rad intryck och intressanta analyser, tar jag med mig från mitt första dygn i Almedalen.

/Viktor Dahlberg

1

Kommentarer

  1. Säkert intressant i Almedalen, men märkligt att inte fastighetsskatten togs upp. Ingen politiker vågar beklaga detta öppet. Läs långtidsutredningen! Enl SvDs ledare i våras finns lika många kvm per person som tidigare. Alltså motsvaras trångboddheten av en motsvarande glesboddhet som ni har resurser och kunskap att undersöka.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *