Aktuellt

Almedalen, Svensk Fjärrvärmes seminarium ”Nya energikrav i byggreglerna – vad blir det för konsekvenser?”

På torsdagens Almedalsprogram deltog Boverket i Svensk Fjärrvärmes seminarium ”Nya energikrav i byggreglerna – vad blir det för konsekvenser?”

Seminariet inleddes med tre anföranden; Åsa Wahlström från CIT redogjorde för de utredningar hon genomfört kring nettoenergi och levererad (köpt) energi, Sofia Lindén (jag) från Boverket presenterade Boverkets förslag till svensk tillämpning och definition av nära-nollenergibyggnader och Jonas Högset från SABO reflekterade över hur byggreglerna kan påverka fastighetsekonomin. Därefter följde en paneldebatt där Emma Hult, riksdagsledamot för Miljöpartiet, Ola Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet, Johan Barth, vd Geotech och Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme deltog.  

Åsa gav en mycket bra och nyanserad bild av svårigheterna kring valet av systemgräns. Tyngdpunkten i min presentation låg på kraven i direktiven (energiprestandadirektivet och förnybartdirektivet) och hur det lett fram till förslaget på definition av energiprestanda och kravnivåer. SABO förde fram att de kan bygga hus med 20 % bättre energiprestanda än dagens regler och att det går bra. SABO visade också förståelse för svårigheterna med att välja systemgräns och det val Boverket gjort.  

Den följande paneldebatten präglades av framsynthet och en stark önskan att de byggnader som uppförs nu verkligen ska bidra till ett hållbart samhälle. SABO undrade specifikt om kraven kommer att påverka de allmännyttiga företagens möjlighet att bygga för alla hushåll, t.ex. i små orter med låg betalningsförmåga?  Ola Johansson framhöll det besvärliga i att man har olika krav i Europa och framförallt att de nordiska länderna inte har samma krav (eller snarare definition av nära-noll). Detta är särskilt viktigt nu då vi ska bygga så många nya bostäder och vår kapacitet kommer att vara begränsad (arbetskraft, byggföretag). En ökad samverkan över gränserna kommer att bli nödvändig. Varför hittar vi inte en gemensam syn?  

SGBC (Sweden Green Building Council) lyfte att varmvattenanvändningen är en stor del av problemet och att detta behöver diskuteras. Hur kan vi göra av med mindre energi för uppvärmning av varmvattnet utan att komforten påverkas? Det finns många bra tekniska lösningar  som borde stöttas. Föga förvånande dök det gamla behovet av uppföljning upp. Uppföljning av kraven är oerhört viktigt! Annars är det ingen idé att ställa högre krav!

Paneldebatt om nära-nollenergibyggnader

Paneldebatt om nära-nollenergibyggnader

Stenstranden Almedalen

 

2

Kommentarer

  1. Förutom diskussion om vald systemgräns framkom det ju också tydligt att skrivningarna kring att undanta så kallad flödande energi från energikraven var starkt ifrågasatta av flera av deltagarna på seminariet.
    Annika Johannesson, Svensk Fjärrvärme, moderator vid seminariet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *