Hässleholm centrum för EU-information

INTERNATIONELLT

Hässleholm centrum för EU-information

”When in Europe – don’t miss Skurup” är ju en klassiker och säkert Sveriges bästa kommundevis. Men när det gäller att placera sig på EU-kartan är det allt Hässleholm som dragit Jackpoten. Men det är ingen slump att Hässleholm har …Läs mer »

AKTUELLT

Mål för plattformen

Förra veckan inleddes höstens plattformsarbete med ett internat där målformuleringar för en bättre analys av plattformen togs fram. Målformuleringar som nu ska beredas inför beslut av plattformens styrgrupp. Från vänster i bild Magnus Bengtsson, Trafikverket, Patrik Faming, Boverket, Elisabeth Lindgren, Boverket och Niels …Läs mer »
Nytt samhälle för 400 000 invånare i Vulkan

INTERNATIONELLT

Nytt samhälle för 400 000 invånare i Vulkan

Snöhetta har designat ett helt nytt samhälle för 400 000 invånare. Projektet får ses som ett inlägg i utvecklingen av stad-land-samarbetet, eftersom det handlar om världens förmodligen första arkitektdesignade bikupor. Albert Einstein lär på sin tid ha sagt, att om …Läs mer »
Nytt landsbygge i Finland!

INTERNATIONELLT

Nytt landsbygge i Finland!

Finlands ekonomi är svag och den finska regeringen satsar därför på ett grundläggande omtag där hela befolkningen ska vara med i ett nytt landsbygge. Sysselsättning och konkurrenskraft har blivit övergripande inriktning även för boende och byggande. Boverkets kollegor på Avdelningen …Läs mer »
Fysisk planering i Norge

INTERNATIONELLT

Fysisk planering i Norge

Genom att Boverkets norska kollegor på Planavdelingen överflyttats från Miljödepartementet till Kommunal- og moderniseringsdepartementet har politikerna kommit att uppfatta planfunktionen som bredare och planfrågorna har också fått en starkare koppling till byggfrågor och Statens direktorat for byggekvalitet. För en del …Läs mer »
Nordiska planmyndighetsmötet: Danmarks arbete

INTERNATIONELLT

Nordiska planmyndighetsmötet: Danmarks arbete

Så sitter vi just och lyssnar på hur fysiska planeringsfrågor utvecklas i Danmark. Som bekant har Danmark en ny regering och därav följer att ministerier får nya avgränsningar och att myndighetsfunktioner flyttas. Numera sorterar bostadsfrågor under Ministeriet for udlaendinge, integration og …Läs mer »