Internationellt

Nordiska planmyndighetsmötet: Danmarks arbete

Så sitter vi just och lyssnar på hur fysiska planeringsfrågor utvecklas i Danmark. Som bekant har Danmark en ny regering och därav följer att ministerier får nya avgränsningar och att myndighetsfunktioner flyttas. Numera sorterar bostadsfrågor under Ministeriet for udlaendinge, integration og boligpolitik – helt nytt ministerium. Planfunktionen flyttas till Erhvervs- og vaekstministeriet (Närings- och tillväxtministeriet) och det nya är att planmyndigheten får i uppgift att koordinera sektorerna: landskap, miljö, klimat och infrastruktur. Den nya regeringen arbetar för närvarande med ett förslag till ny planlag och ett lagförslag väntas läggas fram omkring 1 oktober 2015. Samtidigt arbetar regeringen med en plan för bättre balans i Danmark (regional utveckling). Som en del i detta förväntas ett tiotal myndigheter flyttas ut från Köpenhamn, något som kan beröra 6 – 8 000 anställda.

/Olov Schultz

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *