Aktuellt

Mål för plattformen

Förra veckan inleddes höstens plattformsarbete med ett internat där målformuleringar för en bättre analys av plattformen togs fram. Målformuleringar som nu ska beredas inför beslut av plattformens styrgrupp.

Från vänster i bild Magnus Bengtsson, Trafikverket, Patrik Faming, Boverket, Elisabeth Lindgren, Boverket och Niels Boye, Tillväxtverket, fotograf: Ulf E. Andersson Naturvårdsverket.

Internatets workshop leddes av Jan Persson från SWECO tillsammans med samordnaren Patrik Faming som från och med augusti tar över min roll som Boverkets samordnare för plattformsuppdraget. Läs mer om uppdraget här!

Rullande grupparbete
De två dagarnas workshop använde rullande grupparbete vilket innebar att varje grupp alternerade mellan de fem syftesområden som finns i regeringsuppdraget: samordning, samverkan, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Mål sattes för varje område och fylldes sedan på med förslag på aktiviteter och resurstilldelning för att nå måluppfyllelse.

Mål stramar upp färdriktningen
Dessa mål ska förstås vara möjliga att operationalisera, de ska vara mätbara och ge effekt och kunna kommuniceras på ett enkelt och lättfattligt sätt till både styrgrupp, arbetsgrupper och plattformens externa målgrupper. Samtidigt som målen kommer att strama upp färdriktningen och hålla samman arbetet med att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling.

Arena, Forum och Court
Till min egen glädje verkar plattformsmöten och konvent överleva som mötesform för plattformen. Jag tror nämligen att det är viktigt att konsekvent upprätthålla en mötesarena för frågorna om hållbar stadsutveckling och där kan plattformen bli bättre och mer precis i vilka som bjuds in till plattformsmöten och konvent. Även om jag förespråkar en öppen och transparent mötesform så vore det förstås optimalt om plattformen kunde få beslutsfattare att mötas och i samverkan fatta beslut som direkt påverkar hållbar stadsutveckling! Jag tänker då tillbaka på den teoribildning som vi startade årets plattformsmöten utifrån; Arena, Forum och Court. Vi utgick från en föreläsning av Charlotta Fredriksson, WSP, om hur olika typer av mötesplatser kan länkas samman för att driva arbetet med hållbar stadsutveckling. Genom att förstå kan rätt insatser definieras.

Vision för måluppfyllelse
Forum som mötesform bygger på vad vi vill och vilka vi är, vilka möjliga vägar finns framåt? Och inte minst – att vi vill det tillsammans! Arena är nästa steg, hur ska det gå till? Har vi en plan, en strategi för arbetet med att uppnå det vi vill? Och vem gör vad! Court som är den sista och mest betydelsefulla mötesformen innebär att fatta beslut som legitimerar, beslut som styr processen, länkar till genomförande. Allt detta är förstås ett kortfattat och summariskt referat men de tre mötesformerna påverkade plattformsuppdragets möten på så sätt att visionen är att nå möten där beslut kan tas för lämplig måluppfyllelse, dvs Court.

Ny samordnare
Med Patrik Faming som Boverkets samordnare tar plattformen ny sats och själv kommer jag som kommunikatör att kunna fokusera på plattformsdagarna 10-11 december i Stockholm. Då genomförs nämligen det årliga konventet och dagen därpå 27 seminarier och workshops inom hållbar stadsutveckling! Håll utkik på www.boverket.se så att du kan anmäla dig till dagarna! Eller varför inte anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Plattformsdagarna blir de första i sitt slag och om de blir välbesökta så kan det säkert bli en spännande fortsättning.

Läs mer om plattformsdagarna på Boverkets webbplats!

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *