Samhällsplanering

foto Lina Magnusson

PBL på nordliga breddgrader

Det var andra året i rad som Samhällsplaneringsdagarna genomfördes i Länsstyrelsen Västerbottens regi den 2-3 september. 14 av länets 15 kommuner var på plats i Lycksele för två späckade dagar.  Innehåll för dagarna riktade sig främst mot länets politiker, planerare och tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor.

foto Lina Magnusson
Utsikt från konferensfönstret.

 

Boverket medverkade båda dagarna, dock med lite olika ingångar. Dag två redovisades riktlinjer för bostadsförsörjning och nyanländas situation och dag 1 pratade undertecknade om ändring av detaljplan, dagvattenhantering i detaljplan, rättsfall med fokus på Lov & bygg samt PBL kunskapsbanken och regeringsuppdraget PBL kompetens.

 

En av nyheterna inom PBL kompetens är att det arbetas febrilt med en utbildning som handlar om en översikt av PBL. I denna vill vi förmedla till exempel vilka samband som finns och hur Plan- och bygglagen förhåller sig till andra lagar. Vad som det också arbetas med på Boverket är att planera för vinterns konvent 10-11 december, Plattformsdagarn 2015, och till det hoppas vi att många tjänstemän som arbetar med plan- och byggfrågor kommer!  Anmälan öppnas i oktober (håll utkik på vår webbplats! ).

 

Klara Falk planarkitekt från Boverket delade med sig av några ord på vägen vad gäller ändring av detaljplan.  Här upplever Boverket att regelverket är snårigt, och lika många sätt som kommunerna använder sig av att ändra detaljplaner lika många sätt är dåliga…Dagvatten i detaljplan är också en fråga som är svårhanterlig och där har Boverket tagit fram en vägledning för att försöka förklara varför och på vilket sätt dagvatten kan hanteras (och inte kan hanteras i detaljplan).

foto Lina Magnusson
Klara Falk föreläste om ändring av detaljplan.

 

Sist men inte minst berättade Karl Evald jurist på Boverket om domar som kan ge vägledning i handläggningen hos kommunerna.

 

På Länsstyrelsen Västerbottens webbplats kan du ta del av dokumentationen från Samhällsplaneringsdagarna 2015.

 

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *