Samhällsplanering

Först var det bröllop och nu är det förlossning…

Kanske kommer ni ihåg mitt blogginlägg om ”Save the date” med tydliga kopplingar till bröllop? Nu kommer uppföljaren! I onsdags fick jag för tredje gången i mitt liv uppleva en förlossning. (Paralleller nu igen…) Vad vi gjorde då var nämligen att ”föda fram” vårt program inför Plattformsdagarna 2015, 10-11 december i Stockholm!

 
Just nu pågår förankring hos våra samverkande myndigheter och förhoppningsvis vi har som mål att öppna upp för anmälan runt den 2 oktober. Ett axplock av de 27 seminarierna är:
Rollfördelning mellan kommun och Länsstyrelsen i planprocessen
Rättavgöranden
Social hållbarhet i planering av städer
Förtätning av städer
Making Cities Resilient – klimatanpassning och reducering av katastrofrisker
Arkeologiska utgrävningar som stöd till detaljplaner
Finansiering av arbete för hållbar stadsutveckling
Metoder och analysverktyg för kulturmiljö i plan- och prövningsprocesser
Buller – goda ljudmiljöer
Riksintressen i framtiden – resurser att ta tillvara och utveckla
Utvecklingsprojekt inom PBL kompetens

 

Kort om Plattformsdagarna 2015
Plattformsdagarna vänder sig till dig som jobbar med plan- och byggfrågor på en kommun, länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, byggföretag, bostadsföretag, och alla som på olika sätt arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling. Under två intensiva dagar får du ta del av 20 utmaningar och 27 seminarier i en ny, stor arena för erfarenhetsutbyte. Lär dig mer utifrån goda exempel och nätverka med alla de myndigheter, organisationer och personer som på olika sätt arbetar med eller verkar för en hållbar stadsutveckling!  Plattformsdagarna går av stapeln den 10-11 december i Stockholm och kostar 850 kr (för båda dagarna inkl mat).

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *