Aktuellt

En vecka i Plattformens tjänst!

Jag har varit ute och missionerat Plattformen för hållbar stadsutveckling i veckan och som alltid så har jag träffat många intressanta människor och tagit med mig klokskaper som stärker det fortsatta arbetet.

Bostadspolitisk debatt i riksdagen
Svenska stadskärnor anordnande en bostadspolitisk debatt i riksdagen där temat var En politik för alla tiders städer. Inlägg av riksdagsmän varvades med bland annat komikern och entreprenören Johan Wester som i sitt anförande menade att ”man måste falla med stil” och refererade då till krympande stadskärnor och kommuner med vikande befolkningstal. Jag fick förmånen att delta i ett panelsamtal där vi diskuterade behovet av ökad samverkan mellan offentliga och privata intressenter i stadsbyggnadsprocessen. Plattformen för hållbar stadsutveckling kan här spela en viktig roll att koppla ihop olika planeringsnivåer och kompetensområden. Det gäller att skapa nya träffytor för aktörer som normalt inte möts.

Globala utmaningar för stadsutveckling
Den oberoende tankesmedjan Global utmaning anordnade ett seminarium kring hållbar stadsutveckling. Seniorrådgivaren Carl-Johan Engström inledde med att säga att det är dags att bilen rullas tillbaka i betydelse i staden. Det gäller främst utrymmesmässigt bilen kommer att bli ett problem framöver då elbilar gör att bullerproblematiken kommer att minimeras.
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och särskild utredare om en ny politik för arkitektur, form och design informerade om arbetet med utredningen som ska presenteras den 14 oktober. Jag fick förmånen att informera om Plattformens arbete och kommande aktiviteter. Gäst för dagen var vår bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan. Diskussionen med ministern handlade främst om bostadsutmaningen och om effektivisering av regelverken, med bekostnad av demokrati- och medborgarperspektiv är den rätta vägen. Kaplan uttryckte det som att ”lappverket” på befintlig lagstiftning inte är den enda vägen. ”Jag är inte för en snabb planprocess utan en mer effektiv. Här är överklagandeprocessen och instansordningen ett stort problem”.

Funcional cities och urbana flöden
Hur ska städer kunna upprätthålla sin funktionalitet, attraktivitet och effektivitet i framtiden, även när de utsätts för påfrestningar? Det var några av de frågor som togs upp på den internationella konferensen Funcional Cities 2015 som hölls i Malmö. Jag fick förmånen att informera om Plattformen på engelska i inledningspasset.

Urbana flöden en verktyglåda för ökad resilience i städerna som går ut på att sex olika flöden studeras; varor, tjänster, pengar, människor, energi och information. IT, informationsteknologi är vida känt, men nu kommer OT, operationalitetsteknologi starkt inom stadsutvecklingsområdet.

100 resilient cities är ett internationellt nätverk av städer. Nätverket är en global kunskap- och lärandeprocess om frågor kring hållbara och resilienta städer. Vejle är just nu den enda nordiska staden som är medlem bland mer namnkända städer är New York, London, Paris, Singapore och Barcelona. Vejle berättade om ett spännande utvecklingsarbete som bland annat innefattar klimatutmaningar, medborgarperspektiv och teknologilösningar. Flera svenska städer, däribland Malmö kommer att gå med inom kort. Plattformen ska sprida utländska erfarenheter och kunskaper och då kan nätverket 100 resilient cities vara en ”guldgruva” att ösa ur.

Patrik Faming
Nationell samordnare
Plattform För Hållbar Stadsutveckling

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *