Aktuellt

Socialt ansvarstagande och inga springnotor! Rapport från SGBC-konferensen 30 september-1 oktober

I Naturvårdsverkets monter fick man prova på att placera ut olika ekosystemtjänster.

I Naturvårdsverkets monter fick man prova på att placera ut olika ekosystemtjänster.

-Springnota är inte ok! Så inledde Bengt Wånggren, VD för SGBC den stora konferensen i Kistamässan i onsdags. Han menar att vår generation måste betala för vår egen nota för energi- och materialkonsumtion. Detta satte ribban för hela konferensen med runt 600 deltagare.

SGBC driver arbetet med hållbarhetscertifieringar av byggnader vid nybyggnation och renovering. Det har hittills handlat mycket om energi- och klimatfrågor, men denna gång lyftes frågorna i ett bredare perspektiv.

Paneldebatten om Den inkluderande staden eller huruvida det offentliga rummet håller på att privatiseras när fastighetsägare får mer och mer makt, var en av höjdpunkterna. Liksom samtalet om hur vi kan nå miljömålet God bebyggd miljö. Boverkets Sofie Adolfsson Jörby inledde samtalet med att berätta hur långt vi har kommit i miljömålsarbetet. Vi bor tätare och vi ser möjligheter att vi kommer att kunna nå miljömålet. Men inte till 2020 utan kanske till 2050.

Undertecknad berättade om naturen och dess ekosystemtjänsters betydelse för barns och ungas lek, lärande och hälsa på Naturvårdsverkets session om ekosystemtjänster.

Boverkets Anders Sjelvgren deltog i debatten om huruvida vi behöver mer regler från regelfabriken EU eller inte. En enig panel svarade ett rungande JA.

Boverkets Sofie Adolfsson Jörby berättade att miljömålet God bebyggd miljö kan nås, men inte till 2020.

Boverkets Sofie Adolfsson Jörby berättade att miljömålet God bebyggd miljö kan nås, men inte till 2020.

Det bästa med konferensen är förstås alla möten med människor och oväntade samtal. Många var vi dock eniga om att konferensens höjdpunkt var något helt otippat; nämligen en ung jurist, Mohamad Hama Ali,  som lyfte fram offentlig upphandling som ett outnyttjat verktyg för att arbeta med socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Till exempel att kravspecen i upphandlingen formuleras så att grupper som har svårt att komma in i på arbetsmarknaden kan komma i sysselsättning. Det kallas socialt ansvarsfull offentlig upphandling och är helt lagligt!

Vi ser fram emot nästa års konferens då också World Green Building Council ska ha sitt möte i samband med konferensen den 10-11 november 2016.

//Ulrika Åkerlund

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *