Aktuellt

Nätverk för mindre bostäder boostar BBR!

I veckan deltog jag i ett intensivt möte i Stockholm med Nätverket för mindre bostäder. Under Boverkets verksamhetssamordnare Maria Peterssons ledning gick vi igenom ett program med huvudfokus på ett referensgruppsmöte om BBR 3:2251:

Regelförenklingsresa
Ingrid Hernsell-Norling och Lars Estlander var förmiddagens ”reseledare” då Boverket fortsätter sin regelförenklingsresa och ser över bostadsutformningsreglerna. Förslaget att ändra BBR 3:2251 kan innebära att en grupp boende, som inte behöver känna varandra, ska kunna dela kök och hygienrum på motsvarande sätt som i studentbostäder med gemensamma utrymmen. Skälet till översynen är att underlätta så att det blir möjligt att utforma bostäder för olika behov. Detta medför i sin tur att bostäder kan göras mindre så att i slutändan förhoppningsvis blir lägre hyror för de boende. Arbetet har just inletts och Boverket fick en riktigt bra dialog i detta tidiga skede som input i arbetet. Med i dialogen var bland annat; Regeringskansliet, bostadsföretag, arkitektföretag, kommuner, länsstyrelse, konsultföretag, funktionshinderförbund, besiktare med flera.

Diskussioner
Det som diskuterades på referensgruppsmötet var bland annat; om det är lämpligt att dela hygienrum? Behövs regler om plats för parsäng i bostäder större än 55 kvm? Behöver reglerna inbegripa plats för hemarbete i bostäder? Är kombimaskin en bra lösning för att uppfylla krav på plats för tvätt och torkning? I huvudsak var svaren i diskussionerna positiva till att ta bort alltför detaljerad reglering, men hänsyn måste tas till olika faktorer och inte minst när det gäller krav på tillgänglighet. Ett förslag som kom upp var att dela på toa och dusch så att de inte är i samma rum, hemarbete väljer man själv var man utför det, behöver inte regleras i BBR, om parsäng tyckte man inte! I regelverket alltså.

PBL kompetens och Plattformsuppdraget
På eftermiddagen redogjorde jag för två av Boverkets stora uppdrag, PBL kompetens och Plattformsuppdraget som samverkar i en gemensam aktivitet tillsammans med 20 andra myndigheter och organisationer, Plattformsdagarna. Dessa dagar är till för att sprida kunskap och främja erfarenhetsåterföring inom hållbar stadsutveckling och med PBL i fokus. En särskild uppmaning riktades till nätverket att delta i de två plattformsdagar som arrangeras i Stockholm 10-11 december.

Regelverket i själva verket
Yvonne Svensson,Boverkets rättschef gick bland annat igenom de förändringar som genomförts i BBR i och med årets början. Huvudsakliga förändringar i detaljplaneprocessen från och med 1 januari 2015, de ändringar i bullerregler som trädde i kraft den 2 januari 2015 vilka bland annat innebär samordnade bullerregler vid prövning och tillsyn. Även en dom i mark och miljödomstolen som gäller tidsbegränsat lov för att bygga studentbostäder redovisades. Med anledning av denna dom påpekade Yvonne Svensson att prejudikat skapas i högre rättsinstanser, praxis kommer från högre domstolsinstans, t.ex mark- och miljööverdomstolen om ärendet inte går vidare till Högsta Domstolen. Nätverksdeltagarna fick sedan möjlighet att ställa frågor direkt till Yvonne Svensson.

Miljarder i stöd
Carl-Magnus Oredsson, jurist med bidragshantering som specialitet gav oss en nulägesbeskrivning samt en resumé över de stöd som Boverket kommer att hantera under hösten och några år framdeles. Stöd för innovativt byggande för unga har 2015 som sista år och där har Boverket arbetat med att fördela stöd utifrån en summa på totalt 50 miljoner kronor 2013-2015. Totalt har 173 ansökningar kommit och 53 projekt har beviljats stöd. De stöd som Boverket arbetar med under hösten är; Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, (1 miljard kr per år 2016-2019), Upprustning av skollokaler, (2015: 15 miljoner kr, 2016: 830 miljoner kr, 2017: 330 miljoner kr, 2018: 330 miljoner kr),Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande ( 2016: 1,85 miljarder kr, 2017:1,8 miljarder kr, 2018-2019:1,3 miljarder kr), Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande ( 2016: 2,2 miljarder kr, 2017: 2,7 miljarder kr, 2018-2019: 3,2 miljarder kr). Så visst handlar det om miljarder i stöd!

Alingsåshem experter på att möta brukarnas behov
Ing-Marie Odegren, Vd på Alingsåshem berättade om situationen i kommunen. Behovet av bostäder i Alingsås är stort. Bara hos Alingsåshem står nästan 14 000 personer i kö för en bostad. Under året har Sveriges regering förberett för ett stöd till nybyggnation av hyres- och studentbostäder. De kriterier som är uppsatta för stödet rimmar mycket bra med Alingsåshems riktlinjer om energieffektivt byggande och planer på att bygga lägenheter i mindre storlekar. Bengt Ekdahl, Vd Pelatis Consulting, berättade hur de arbetat med att ta fram en boendestrategi för unga i Alingsås. En strategi som bygger på att identifiera behoven, anpassa utbudet och bedöma efterfrågan. Så här sammanfattas modellen som använts:

  • Unga vuxna får attraktiva och hållbara boendeformer samtidigt som äldre hyresrätter frigörs
  • Medborgarinflytande: 700 unga vuxna deltar, enkäter, fokusgrupper mm.
  • Kommunen når sina mål för bostadsförsörjningen
  • Bygg- och fastighetsbolag kan räkna hem sina kalkyler

Tellus
På nästa nätverksmöte kommer Michael Sandblom, Compact Living Store och berättar om Tellus, en 237 meter hög skyskrapa med bara ettor på varje våningsplan! 700 enrummare. Arkitekt Gert Wingårdh. Ska vara klart 2018 och byggs på Telefonplan, Stockholm. Det blir spännande! Dessutom fortsätter vi såklart att diskutera regelverket för planering och byggande och utbyta erfarenheter.

Ps. Vill du gå med i nätverket? Kontakta mig!

 

 

 

 

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *