Aktuellt

Boverkets monter Samhällsbyggnadsdagarna 2015

Samhällsbyggnadsdagar med autenticitet

I två dagar deltog Boverket med en monter på samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm, arrangör var föreningen Samhällsbyggarna och vi som deltog fick vara med om många kunskapsintensiva seminarier och två (!) utrymningar då brandlarmet gick i det stora Waterfront komplexet! På bilden ses Hans-Olof Karlsson Hjorth stryka den övre delen av Boverkets vepa. Foto: Hans Gustafsson

Jan Wejdmark, ordförande i Samhällsbyggarna inledde konferensen som lockat 600 deltagare, genom att ta upp bostadsbristen i samhället. Att bygga hållbart var förstås en viktig fråga. Sedan beskrev infrastrukturminister Anna Johansson politikens roll och arbetet med att ta reda på vilka behov som finns i samhället? Att sänka arbetslöshet, åtgärda bostadsbristen och att nå klimatmålen är tre prioriterade mål för regeringens arbete. Infrastrukturministern tog också upp stambanor från 1800-talet som behöver både nybyggnad och förnyelse, behoven är stora. Infrastrukturministern beskrev också stadsmiljöavtalens roll i byggandet av infrastruktur och nya bostadsområden. Om höghastighetståg berättade ministern att målet är satt till att de bör vara i drift år 2035.

Urbanisering enligt SCB
Stefan Svanström, SCB visade med statistik faktorer som styr urbanisering. Sveriges yta är 407 000 kvadratkilometer och den bebyggda ytan är 2,8% med en befolkning som är ojämnt fördelad över denna yta. De faktorer som Stefan Svanström tog upp baseras på Inrikes omflyttning, födda, döda, migration och emigration. Han beskrev också svårigheten i att definiera begreppet storstäder med tydliga exempel från EU:s indelning.

Utmaning att samverka
Göran Cars, professor KTH, redovisade varför vi blir alltmer urbaniserade? Han menar att en värderingsförändring har skett, där begreppet stadsmiljö ses som positivt, staden uppfattas som en kreativ miljö där kultur- och serviceföretagens etablering ökar. Ett annat nyckelord som Göran Cars beskrev var samverkan. Vad betyder det egentligen? Han formulerade tre utmaningar för meningsfull samverkan: 1.) Insikten att samhällsbyggande involverar många parter och att de har olika bilder av verkligheten, 2.) att skapa en gemensam målbild som vägleder planering och byggande, 3.) förstå att planeringsprocessen är en process som skapar värden. Göran Cars menade att vi måste ställa krav på honnörsord som samverkan. Att gå på möten vars syfte är att samverka och så fort man kommer tillbaka till hemmaplan göra något annat, är inte meningsfullt och gröper ur begreppet.

Hållbar stadsutveckling är en samhällsinvestering
Jag lyssnade också på Anna Forsberg, Skanska, som beskrev hur företaget arbetar med hållbar stadsutveckling som en samhällsinvestering. Anna Forsberg redovisade hållbarhetsfrågor i relation till rekryteringsfrågor på Skanska, att jobba aktivt med hållbar stadsutveckling är en bas för att kunna rekrytera rätt personal och en del i företagets vinstfaktor. Spännande att Skanska gör sådana satsningar!

Byggsäkerhet och egenkontroll
På ett seminarium som Yvonne Svensson, Boverkets rättschef, medverkade i träffade jag företrädare för byggbranschen som jag kände igen sedan tiden med Bygga-bo-dialogen. Kul! Yvonne Svensson tog upp frånvaron av begreppet projektering i PBL, det kan behöva tydliggöras. Seminariet handlade om byggsäkerhet genom egenkontroll, vad krävs enligt PBL av byggherren? Och vad händer efter att bygglov har getts? Mikael Hallgren från Tyrens, i egenskap av representant för Svensk Teknik och Design konstaterade att byggkonstruktioner rasar på grund av bland annat brister i egenkontroll, dåliga rutiner och brister i kvalitetssäkring.

Stöd bostadsbyggandet
Dag två redovisade Yvonne Svensson, Boverkets rättschef, de stöd för bostadsbyggandet som kommer under hösten. Yvonne Svensson tog också upp de stora utmaningar som lagstiftningen ställs inför när det gäller nyanlända, hur ska vi se till att flyktingar får tak över huvudet? Angeläget ämne – och svårt! då lagstiftningen inte är skriven för den situation Sverige nu befinner sig i och delar med resten av Europa.

PBL kompetenssatsning
Madeleine Hjortsberg, projektledare Boverket, redovisade PBL kompetenssatsning på Samhällsbyggnadsdagarna. En satsning där Boverket genomför utbildning om PBL för politiker i byggnadsnämnd m.fl. Politikerutbildningen fanns också som ett bildspel i montern och du hittar den på Boverkets webbplats: PBL kompetenssatsning. Madeleine Hjortsberg tog också upp samverkan mellan 20-tal myndigheter och organisationer i och med plattformsdagarna som genomförs i december.

Fullsatt!
Ett av de mest fullsatta seminarierna arrangerades av Boverket! Det inleddes med Bengt J. Eriksson, Boverket som redovisade en reviderad byggprognos. Hans-Åke Palmgren, Boverket, beskrev befolkningsökning i relation till påbörjade bostäder i Sverige från 1989 med prognos till 2020. Ulrika Hägred, en Boverkare på väg tillbaka till oss var också med och redovisade SOU 2015:85 där hon varit utredningssekreterare, hur vi kan underlätta för äldre på bostadsmarknaden? I utredningen föreslås bland annat startbidrag till byggemenskaper. Seminariet toppades av Olle Netzell, Boverket som redde ut begreppen i en analys av bostadsbyggandet.

 

Brandlarm och en bra onelinerBrandmanSBDAG2015blogg
Strax vid lunchtid så gick brandlarmet och mer än 600 deltagare utrymde lokalerna och återsamlades på gatan utanför Waterfront med brandbilar som stannade med tjutande däck och springande rökdykare! Efter några minuter kunde vi gå in igen och fortsätta konferensen som avslutades med en paneldiskussion där Boverkets generaldirektör Janna Valik gav mig och deltagarna en bra ”oneliner” då hon konstaterade att vi måste ha med oss medborgarna i bostadsbyggandet:
– Även de som inte har råd ska kunna bo vettigt!

Notering
Jag och flera med mig noterade att seminarierna som handlar om fastighetsekonomi hade fått de stora lokalerna – som mycket riktigt var fullsatta – medan hållbart byggande fick nöja sig med mindre salar och inte fullt så många deltagare. Pengarna styr alltså, än så länge.

 

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *