Besök från Japan

INTERNATIONELLT

Besök från Japan

Under måndagen besökte Hiroshi Takahashi och ett tjugotal kollegor från Japan Boverket under två timmar på förmiddagen för att höra om Boverkets arbete med äldreboenden. Programmet genomfördes enligt besökarnas önskemål på svenska eftersom de hade med sig en svensk-japansk tolk. …Läs mer »
Bostadsbyggande i Tyskland

INTERNATIONELLT

Bostadsbyggande i Tyskland

Så sent som för fem år sedan fanns det fortfarande lediga lägenheter i Berlin. Men situationen har vänt, och idag råder lägenhetsbrist. Dessutom har gentrifieringen i Berlin accelererat. Tyskland och Berlin har ansetts som en bra plats för internationell kapitalförvaltning …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Faunas förmågor förebildlig?

Den 13 november samlades nästan 300 personer på Skeppsholmen för att ta del av seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser”. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som …Läs mer »

AKTUELLT

Plattformsmöte 4 – näringslivets betydelse för staden

Det fjärde och sista plattformsmötet för året genomfördes i Malmö, Slagthuset, samma dag som gränskontroller infördes i Sverige. Hållbar stadsutveckling är frågan för dagen för det är till de svenska städerna, både små och stora, som flyktingströmmarna går. Jaan Haak, planeringsdirektör …Läs mer »
Är vi hållbara nu?

SAMHÄLLSPLANERING

Är vi hållbara nu?

Måndagen den 9 november arrangerade Boverket tillsammans med Mistra Urban Futures ett seminarium i Frihamnen, Göteborg som hette Är vi hållbara nu? Syftet var att reflektera och lära av projekten inom Delegationen för hållbara städer. Tjänstemän från olika delar av …Läs mer »
Rysk tv och tillgänglighetsutbildning

TILLGÄNGLIGHET

Rysk tv och tillgänglighetsutbildning

Den 30 oktober fick Boverket besök av ett ryskt Tv-team från Murmansk TV 21. Journalisten Irina Kovschova ville titta närmare på hur det ser ut i Sverige när det gäller fysisk tillgänglighet och vilka krav som ställs. Irina och hennes …Läs mer »