Tillgänglighet

Rysk tv och tillgänglighetsutbildning

Den 30 oktober fick Boverket besök av ett ryskt Tv-team från Murmansk TV 21. Journalisten Irina Kovschova ville titta närmare på hur det ser ut i Sverige när det gäller fysisk tillgänglighet och vilka krav som ställs. Irina och hennes kameraman fick en genomgång av de svenska byggreglerna när det gäller tillgänglighet och fick göra ett studiebesök i ett bostadshus – seniorhusföreningen i Karlskrona, där de kunde se reglerna i praktiken. Seniorföreningens ledamot Fredrik von Platen visade runt i byggnaden och blev även intervjuad av journalisten. Även ett studiebesök i en publiklokal gjordes. I Karlskrona Marinmuseum kunde Tv-teamet dokumentera bland annat ledstråk, kontrastmarkeringar och tillgängligheten till ett av utställningsföremålen – den inbyggda U-båten.

Boverkets expert tillsammans med två personer från tv-teamet, en kameraman och en reporter

Vi fick besök av ett ryskt tv-team som ville veta hur det ser ut i Sverige när det gäller fysisk tillgänglighet och vilka krav som ställs.

Under 2015 har Boverket anordnat en tillgänglighetsutbildning tillsammans med Samverkansforum, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för delaktighet. Föreläsarna var personer från de nämnda myndigheterna, sakkunniga på området men också personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättning.

Utbildningen riktade sig främst till medarbetare i myndigheter som i sin yrkesroll kan behöva få mer kunskap om hur man kan göra bebyggd miljö mer tillgänglig. Utbildningen som fick en mycket positiv utvärdering gavs under sammanlagt fem tillfällen. Syftet med utbildningen var bland annat att ge ökad kunskap om och förståelse för att det är viktigt att göra befintliga byggnader och miljön kring kulturarvet tillgänglig. Men även hur utformningen påverkar olika besökare med olika funktionsnedsättningar.

Personer som föreläser framför en publik

Boverket har under året ordnat en tillgänglighetstutbildning som bland annat ska ge en ökad kunskap om relevanta regelverk.

Tanken med utbildningen var också att ge en ökad kunskap om relevanta regelverk och vilka krav som ställs. Vidare tog man även upp hur man kan lösa tillgängligheten i äldre byggnader utan att kompromissa bort design, så att, när man tillgänglighetsanpassar, till exempel tänker på att alla får gå in genom en vacker genomtänkt entré och inte bara de utan funktionsnedsättningar. Många exempel på lyckade tillgänglighetslösningar presenterades och man redogjorde för arbetsprocessen kring dessa.

Personer med glasögon och käppar som går

Deltagarna på utbildningen fick låna speciella glasögon och teknikkäppar till de praktiska övningarna.

Till utbildningen hörde också praktiska övningar, deltagarna fick låna speciella glasögon och teknikkäppar och även prova på att köra rullstol för att få en större förståelse för vad som i miljön kan vara till hjälp eller försvåra när man har nedsatt syn eller nedsatt rörelseförmåga.

/Ewa Krynicka Storskog

4

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *