Samhällsplanering

Faunas förmågor förebildlig?

Den 13 november samlades nästan 300 personer på Skeppsholmen för att ta del av seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser”. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med fler aktörer involverade, ökat medborgarinflytande och fokus på hållbarhet. Seminariedeltagarna kom från många olika platser i Sverige, men också från Norge och Danmark. Kommuner, konsultvärlden, nationella och regionala myndigheter, akademi, museer, ideella organisationer m.fl. var på plats.

Under förmidagen talade Ewamarie Herklint och Einar Hanson från det kooperativa företaget Melica om upplevelsebaserad kulturhistorisk karaktärisering. Tinna Harling berättade om hur Tjörns kommun har tagit fram sin översiktsplan med Culture planning-metoden och Helén Nordin om hur Kalmar kommun har arbetat med kulturhistoriska värden som grund för planprocessen.

Eftermiddagen utgick från Stockholms stads mål om 140 000 nya bostäder fram till 2030. En så kraftig expansion kräver stor medvetenhet om stadens natur- och kulturvärden, något Stockholms stads Åsa Dahlin samtalade om tillsammans med Urban Nilsson från Nyréns och Mari Ferring från WSP. Slutligen reflekterade Paul Hansson från Tyréns om hur man på ett framgångrikt sätt kan integrera kulturmiljö i plan- och prövningsprocesser.

Tempot var intensivt och diskussionslusten hög, både i bikupor och i de två drygt halvtimmeslånga diskussionerna som blandade publikens frågor med samtal talarna emellan. Att planering är makt framkom tydligt. Hur vi agerar på bästa sätt för att i samverkan skapa den stad vi behöver är dock inte alltid entydligt. Men kanske behöver vi vara snabba och precisa som en kobra, samtidigt som vi har harens lyssnande förmåga?

Nu koncentrerar vi arrangörer (Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkitektur- och designcenter, Sveriges kommuner och landsting samt Stockholms stad) oss på att publicera material från dagen på PBL Kunskapsbanken samt hållbarstad.se. Men därefter tycker åtminstone jag att det är dags att fundera på det uppföljande seminarium som många efterlyste!

 

4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *