Internationellt

Bostadsbyggande i Tyskland

Så sent som för fem år sedan fanns det fortfarande lediga lägenheter i Berlin. Men situationen har vänt, och idag råder lägenhetsbrist. Dessutom har gentrifieringen i Berlin accelererat. Tyskland och Berlin har ansetts som en bra plats för internationell kapitalförvaltning och priserna, och hyrorna, stiger när gamla hyresgäster flyttar ut och nya flyttar in. Regeln, att hyran då kan sättas ny, har även gjort att människor bor kvar längre, vilket medför en mindre rörlighet på bostadsmarknaden generellt.

Var ska man då bygga, för vem och hur? Några menar att man bums bör bebygga det nedlagda flygfältet Tempelhof, och även på flygfältet Tegel så snart som det nya flygplatsbygget vid Schönefeld står klart. Andra menar, att dessa områden istället är viktiga lungor i en växande metropol, och att det är stationsstäderna i Brandenburg som är lösningen. Frågan hur stort geografiskt område som ska sättas i fokus när det gäller bostadskrisen diskuterades på tyska arkitekturcentret DAZ i onsdags förra veckan. Globaliseringen och den friare rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor tycks ha skapat allt svårare lokala boendesituationer i våra städer runtom i Europa och världen. De unga och nyutbildade planerarna ser på frågorna med nya glasögon.

Tyskland tar ju också emot många asylsökande. Under 2013 kom 120 000, under 2014 drygt 200 000 och fram till oktober 2015 hade 360 000 registrerats. Till detta kommer också andra grupper och man räknar med att i Tyskland finns det i dagsläget uppemot en miljon människor som letar efter bostad. Federala regeringen hade tidigare anslagit 500 miljoner euro och nu lägger man till ytterligare 580 miljoner euro för social housing. Man genomdriver lättnader i planlagen, försöker hitta nya landområden att bebygga och uppskjuter de hårdare energiregler som egentligen skulle träda i kraft nu, till år 2019.

När vi nu letar efter lösningar på bostadsbristen i både Sverige och Tyskland så kanske det kan passa med att citera en fransk filosof, Voltaire: Det bästa får inte bli det godas fiende.

/Olov Schultz

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *