Aktuellt

Plattformsdagarna 2015

Plattformsdagarna samlade 600 deltagare. Två dagar med 20 samverkande myndigheter och organisationer! Konvent med utmaningar för hållbar stadsutveckling, Boverkets PBL kompetens värd för 27 seminarier och workshops. Alla med inriktning mot hållbar stadsutveckling och med plan- och bygglagen i fokus! På bild ses Boverkets generaldirektör Janna Valik inleda dagarna. Foto: Hans Ekestang.

Tillsammans för ett bättre liv i staden
Bägge plattformsdagarna inleddes med Boverkets generaldirektör Janna Valik som på första dagens konvent inspirerade med sina visioner och tankar kring vad vi måste utveckla för att främja hållbar stadsutveckling. För det första måste vi vilja arbeta tillsammans, vi måste ha förmåga att göra det och vi måste arbeta både med dagsaktuella frågor men också se framåt och arbeta långsiktigt. Dag två fokuserade Janna Valik på att vi måste ta arbetet vidare. Det kommer inte an på en stad, tätort, myndighet eller organisation att driva arbetet med hållbar stadsutveckling, inte heller en enskild individ, vi måste alla arbeta tillsammans för ett bättre liv i staden! Jag kan plan- och bygglagen. Detta budskap förmedlade Janna Valik till alla att ta med hem från plattformsdagarna. Plan- och bygglagen berör oss alla i arbetet för en hållbar stadsutveckling – på olika nivåer och på olika sätt.

Den första dagen
De fyra block som presenterades på konventet den första dagen var en redovisning från varje plattformsmyndighet över vad plattformsmötet resulterat i, som myndigheten varit huvudansvarig för. De fyra blocken byggde på de fokusområden som regeringsuppdrag för att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling tagit fram. De fyra myndigheterna som presenterade varsitt block, Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Tillväxtverket fick också inspel av externa utmanare. Detta gav en spännande mix som SKL, SIRen, IQ Samhällsbyggnad, SGBC, IVA, Färgfabriken, Stadslandet och SCB stod för. Dag ett innehöll också Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplans beskrivning av regeringens arbete för hållbar stadsutveckling. Vi fick också ett intressant föredrag av Thomas Elmqvist, Stockholm Recilience Center och en paneldiskussion mellan de fem myndighetscheferna i regeringsuppdraget. I fokus för paneldiskussionen som leddes av Christer Larsson, Malmö Stadsbyggnadsdirektör, stod bostadsfrågan. Hur ser hållbara lösningar på bostadssituationen ut?

Nyanländas boendesituation
I samband med paneldiskussionen höll Micael Nilsson, Boverket en stram och nedkortad föreläsning som bygger på den rapport Boverket gett ut om nyanländas boendesituation. Här är några av de förslag som läggs fram i rapporten:

  • Öka utbudet av bostäder.
  • Allmännyttan måste få tillbaka kontrollen över lägenhetsuthyrningen.
  • Bättre utnyttjande av befintliga lägenheter genom att motverka att hyreslägenheter hamnar på den svarta bostadsmarknaden.
  • Staten behöver initiera bostadslösningar som säkerställer att det byggs bostäder för inkomstsvaga grupper.

Den andra dagen
Dag två bestod i huvudsak av 27 seminarier och workshops som genomfördes på Norra Latin. Boverket hade arrangerat möjligheten att pröva på att ta sig med rullstol från Folkets hus till Norra Latin. Det var många som ville pröva på hur viktiga tillgänglighetsreglerna är! Det skulle vara orättvist att peka ut ett särskilt seminarium eller workshop så jag nöjer mig med att konstatera att aldrig har så många föreläsare hållit föredrag för så många på en konferens jag varit på. Det var totalt 125 föredragshållare på bägge dagarna, snacka om samverkan…som är ett av plattformsuppdragets syften. På plattformsdagarnas avslutning, Jämställd stad, gav White, Skarpnäcks Ungdomsråd och Turteatern oss en påminnelse om hur viktigt det är att samhället faktiskt lever upp till de krav som en demokrati innebär. Visste du att 80 procent av städernas offentliga uteplatser används av män och pojkar? De unga tjejerna är inte där och föredraget handlade om hur vi kan förändra situationen. Ta del av detta projekt genom vår dokumentation! Redan nu finns dag ett som webbsändning på www.boverket.se. Filerna från projektet Jämställd stad och från seminarier och workshops lägger vi ut under mellandagarna på Boverkets webbplats.

Vad händer nu?
Det blir plattformsdagar även nästa år. Styrgruppen för regeringsuppdraget har gett oss datumen den 7 – 8 december att boka in i våra kalendrar. Och med det önskas en god och hållbar jul samt ett klimatvänligt gott nytt år!

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *