EU och bostadspolitiken

INTERNATIONELLT

EU och bostadspolitiken

Boverket följer utvecklingen inom EU-samarbetet i syfte att beskriva hur bostadsfrågorna kommer upp och hur förutsättningarna att bedriva en nationell bostadspolitik kan påverkas. Nu publicerar vi ”EU och bostadspolitiken 2015”; en sammanställning av de iakttagelser som gjorts under 2015. Snart …Läs mer »
Rapport från BESTa seminariet

AKTUELLT

Rapport från BESTa seminariet

Får ekosystemtjänsterna tillräckligt stöd i PBL? Detta var rubriken på Malmö stads slutrapport av utvecklingsprojektet BEST som står för Boverket och ekosystemtjänsterna. Idag på eftermiddagen presenterades rapporten inför en fullsatt salong med 145 personer från hela Sverige. Varför prata om …Läs mer »