Samhällsplanering

Blivande samhällsplanerare får besök av Boverkets dynamiska planduo!

På Blekinge Tekniska Högskola studerar en klass blivande planeringsarkitekter sitt tredje år och på förmiddagslektionen den 23 februari var det dags för första besöket av tre från två av Boverkets planarkitekter, Therese Byheden och Klara Falk. Ämnet för föreläsningen var framförallt planbestämmelser men även lite annat smått och gott stod på agendan. Undertecknad, jag, Emma Rosenblom, jobbar till vardags med Klara och Therese som bebyggelseantikvarie på enheten för plan och bygg. Jag var med för att ta tempen på stämningen och få nya infallsvinklar om vad Boverket bör skriva om i vår vägledning på PBL Kunskapsbanken.

Boverkets planarkitekter, Klara Falk och Therese Byheden, besökte en klass blivande planeringsarkitekter  på Blekinge Tekniska Högskola.

Boverkets planarkitekter, Klara Falk och Therese Byheden, besökte en klass blivande planeringsarkitekter på Blekinge Tekniska Högskola.

Det som Therese och Klara inledningsvis ville skicka med studenterna var att de förstår vad det är för något som man egentligen skapar när man tar fram och upprättar en plan. En detaljplan är en värdehandling som påverkar mycket i samhället och som kan innebära stora konsekvenser för de som är berörda av planen, eller omvänt, de som inte tas med.

Ett annan viktig fråga som även togs upp, och som Klara och Therese även poängterade var, hur viktigt det är att de planbestämmelser som man använder sig av faktiskt har lagstöd, och att det lagstödet, enligt Boverkets allmänna råd 1.1.3 även ska skrivas ut efter planbestämmelsen. Vilka tvättmedel till exempel som man ska använda, kan inte regleras i en detaljplan, hur bra tvättmedlet än kan vara.

Ett ämne som skapade diskussion var bestämmelser för skydd av kulturvärden, och för varsamhet, vad är vad och hur kan de formuleras? Kort sagt kan man säga att en varsamhetsbestämmelse är en precisering av de krav på varsamhet som gäller i plan- och bygglagen och beskriver endast en önskad utformning, till skillnad från skydd av kulturvärden där, man kan ställa krav på att vissa material ska behållas och mer kostnadskrävande åtgärder. I varsamhetsbestämmelser skulle man kunna specificera hur en viss dörr ska utformas, men genom att använda sig av skydd för kulturvärden kan man skriva att originaldörren ska behållas.

Klara och Therese gick även igenom väl valda delar av Boverkets allmänna råd för planbestämmelser för detaljplan som började gälla för lite mer än ett år sedan och förklarade en del om hur diskussionerna har gått på verket. En nyhet i de allmänna råden som Klara skickade med studenterna var att i det allmänna rådet har tagit bort att man ska reglera våningshöjd, eftersom detta är något som faktiskt handlar om bebyggelsens insida och att ett bättre alternativ är i stället att använda sig av nockhöjd, totalhöjd eller byggnadshöjd. Flera frågor som kom upp om exempelvis bullerbestämmelser, vad händer om man skapar planstridigheter och hur reglerar man med olika höjder kommer tas upp på nästa föreläsning och kommer förhoppningsvis leda till fler spännande diskussioner med den kommande generationens planarkitekter.

/Emma Rosenblom

2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *