Plattformen för hållbar stadsutveckling 2016

SAMHÄLLSPLANERING

Plattformen för hållbar stadsutveckling 2016

Bostadfrågan är het, även för Plattformen! Vi behöver bygga många bostäder framöver, men bostäderna behöver kopplas till en hållbar stadsutveckling och hållbara samhällsstrukturer. Plattformen kommer att kraftsamla kring bostadsfrågan under 2016 utifrån ett helhetsperspektiv. Vi ska bland annat genomföra en …Läs mer »
Vilken betydelse har länsmuseet för det kommunala kulturmiljöarbetet?

AKTUELLT

Vilken betydelse har länsmuseet för det kommunala kulturmiljöarbetet?

Under två soliga dagar i Uppsala diskuterades länsmuseernas roll i det kommunala kulturmiljöarbetet. Det var länsmuseernas samarbetsorgan för byggnadsantikvariska frågor (BARK) som bjudit in till årsmöte. Mycket hann diskuteras: såväl upphandlings- och certifieringsfrågor som relationers betydelse och lämpliga upplägg på …Läs mer »
Är tätt alltid rätt?

SAMHÄLLSPLANERING

Är tätt alltid rätt?

Det sker successivt. Nya byggnader läggs till nya och andra försvinner. Plötsligt har en bygds ursprung förändrats. Kanske inte så pass som till oigenkännlighet men ändå. I vissa städer går det fortare än andra. I vissa länder går det jättefort. …Läs mer »