Samhällsplanering

Plattformen för hållbar stadsutveckling 2016

Bostadfrågan är het, även för Plattformen!
Vi behöver bygga många bostäder framöver, men bostäderna behöver kopplas till en hållbar stadsutveckling och hållbara samhällsstrukturer. Plattformen kommer att kraftsamla kring bostadsfrågan under 2016 utifrån ett helhetsperspektiv. Vi ska bland annat genomföra en turné i hela landet tillsammans med SKL och Länsstyrelserna. Det stora bostadsbehovet är ett skäl till varför plattformens funktion att vara en mötesplats blir ännu viktigare under året eftersom kommunernas behov av kunskap, erfarenhetsutbyte och långsiktighet kommer vara extra stor den närmaste tiden. Plattformens bidrag blir att skapa möjligheter för dialog och kunskapsutbyte kring bostadsfrågan så att en helhetssyn i den fysiska planeringen och i byggandet av bostäder främjas och säkerställs.

Samverkan med andra från norr till söder
Det kommer att hända mycket under året inom Plattformsuppdraget. Plattformen kommer att medverka tillsammans med SKL, länsstyrelserna och regionerna i en seminarieserie runt om i Sverige på temat ”Bostäder för alla – men hur”. Syftet med seminarierna är att utifrån verkliga utmaningar, problem, frågeställningar tillsammans med kommuner och städer i dialogform arbeta fram förslag till lösningar. Plattformen kommer att fungera som facilitator i ett dialogpass som genomförs på samtliga 8 seminarier.

Tillsammans med ArkDes kommer Plattformen att regissera en heldag med inspirationsföreläsningar, workshops och dialoger över temat ”Att bygga stad för vem och hur?” i Kiruna 3 juni. Har du funderat på hur en kravspecifikation egentligen ser ut för en hållbar stad? Målet är att samla erfarenheter från ett antal stora stadsbyggnadsprojekt runt om i Sverige.

Den 6 juli anordnar Plattformen en session i Almedalen där bland andra Örebro, Plattformens styrgrupp och regeringskansliet medverkar.

Plattformen är i år medarrangör och medverkande i SGBC (Sweden Green Building Councils) stora årskonferens 18-19 oktober där vi deltar i olika sessioner samt har en utställningsmonter där Plattformsmyndigheterna kommer att visa upp olika stadsutvecklingsprojekt.

Årets Plattformsdagar äger rum i Malmö på Malmö Live och Congress den 7-8 december. Där kommer resultaten av årets aktiviteter och möten att presenteras och riktlinjerna för nästa års verksamhet läggas upp. Vi kommer att arbeta för ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan lokal, regional och nationell nivå kopplat till bostadsutmaningen.

Under året kommer även vår webbplats Hållbar Stad att utvecklas som spridningskanal för goda exempel och finansieringslösningar. Något som är mycket efterfrågat från våra målgrupper.
Vi ses i Plattformen – Tillsammans skapar vi ett bättre liv i staden!

/Patrik Faming
Nationell samordnare
Plattform för hållbar stadsutveckling

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *