Tillgänglighet

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016

Nu är slutredovisningen av Boverkets arbete med Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 klar.

Det är framför allt i arbetet med delmålet ”fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt” som tydliga framgångar har kunnat uppmätas i arbetet. För vissa andra delmål har positiva tendenser kunnat ses men varit svåra att statistiskt säkerställa.

Boverket anser att det kan finnas anledning att försöka finna nya former för det fortsatta arbetet inom funktionshinderspolitiken. De insatser Boverket har gjort under de fem delmålen kommer dock att fortsätta, eftersom de överensstämmer så väl med Boverkets verksamhet.

Slutredovisningen finns att tillgå på Boverkets hemsida.

/Per Stenholm

3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *