Så tillämpades plan- och bygglagen 2015

BYGGANDE

Så tillämpades plan- och bygglagen 2015

Det har antagits 12 nya översiktsplaner i landet, processen för att ändra en detaljplan används inte som tänkt och de nya bygglovsbefriade åtgärderna används främst för komplementbyggnad och tillbyggnad. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- …Läs mer »

BOENDE

Bostadsforum 2016 i Stockholm

Två dagar med intressant program. Boverket finns på plats både bland talarna och bland åhörarna. Bristen på bostäder är en av de större samhällsfrågorna just nu. De närmaste åren kommer allt fler nya bostadsmarknaden, inte bara unga som flyttar hemifrån …Läs mer »
Reflektioner från första dagen av Nordbygg 2016

BYGGANDE

Reflektioner från första dagen av Nordbygg 2016

Stockholmsmässan är stor och många montrar är enorma med både servering, flera våningar, ljud och ljus. Det gäller att synas mer än grannen. Boverket har en lite annan framtoning, dock än så viktig för utan finansiering inga byggprojekt. Denna vecka …Läs mer »