Boende

Bostadsforum 2016 i Stockholm

Två dagar med intressant program. Boverket finns på plats både bland talarna och bland åhörarna.

Bristen på bostäder är en av de större samhällsfrågorna just nu. De närmaste åren kommer allt fler nya bostadsmarknaden, inte bara unga som flyttar hemifrån utan i alla åldrar, när ett ökat antal nyanlända ska etablera sig.

Går det att utnyttja beståndet bättre? Hur kan bostadsbyggandet öka? Är det kanske byggsektorns kapacitet som är det största hindret just nu? Frågorna ställs inte bara här, de ställs i varje kommun, de ställs hos Boverket och länsstyrelser, de ställs i politiska samtal. I debatten på scen framhålls att vi samtidigt måste skapa goda livsmiljöer, de sociala frågorna kommer att vara allt viktigare framöver.

Bra beslut grundas på bra underlag. I förra veckan publicerade Boverket två rapporter kring flyttningar på bostadsmarknaden. Frågan om hyressättningens påverkan på bostadsbyggandet har belysts i tidigare analyser.

Goda förebilder finns på många håll. På scen är enigheten stor att aktörerna i byggprocessen når framgång i samverkan. Om man samarbetar tidigt. Om man har tillit och förståelse för varandras behov. Om man ser möjligheterna tillsammans. Eldsjälar och en stark vilja är nog viktigare än att leta hinder just nu.

/ Hans-Åke Palmgren

1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *